Засновник: Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України


Рік заснування: 2002 


Тематика: актуальні питання теорії підручникотворення, особливості створення сучасної навчальної і науково-методичної літератури


Реферативні бази даних:  


ISSN: 2411-1309 

ISBN 978-966-544-404-5


Наукометричні бази:


                 

Свідоцтво про державну реєстрацію: Серія КВ № 20775-10575 ПР від 13.06.2014


Фахова реєстрація у ДАК України: Затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 17.01.2014 № 41 (зі змінами від 29.09.14 № 1081)


Спеціальність ДАК: педагогіка


Періодичність: двічі на рік


Мова видання: українська, російська, англійська


Засновник: Інститут педагогіки НАПН України


Головний редактор: 

Топузов О.М.член-кореспондент НАПН України, доктор пед. наук, професор


Заступники головного редактора: 

Головко М.В., канд. пед. наук, с.н.с., доцент 

Засєкіна Т.М., канд. пед.наук, с.н.с.


Відповідальний редактор: 

Гораш К.В., канд. пед. наук, с.н.с.


Відповідальний секретар: 

Кришмарел В.Ю. 


Члени редколегії: Топузов О.М., член-кореспондент НАПН України, доктор пед. наук, професор (головний редактор); Головко М.В., канд. пед. наук, с.н.с., доцент (заступник головного редактора); Засєкіна Т.М., канд. пед. наук, с.н.с. (заступник головного редактора); Акірі І.К., доктор фіз.-мат. наук, конференціар (Республіка Молдова); Бібік Н.М., дійсний член НАПН України, доктор пед. наук, професор; Бурда М.І., дійсний член НАПН України, доктор пед. наук, професор; Васьківська Г.О., доктор пед. наук, с.н.с.; Величко Л. П., доктор пед. наук, професор; Голуб Н.Б., доктор пед. наук, професор; Гораш К.В, канд. пед. н., с.н.с., (відповідальний редактор); Дічек Н.П., доктор пед. наук, професор (науковий редактор); Доброскок І.І., доктор пед. наук, професор; Жук Ю.О., кан. пед. наук, с.н.с., доцент; Ільчук І.Ю., перекладач; Імашев Гізатула, доктор пед. наук, професор (Республіка Казахстан); Калініна Л.М., доктор пед. наук, професор; Кизенко В.І., канд. пед. наук, с.н.с.;   Курач Л.І., канд. пед. наук, с. н. с.; Ладоня К.Ю., (відповідальний секретар); Лапінський В.В., канд. фіз.-мат. наук, доцент;  Лоза Л.М., відповідальна за технологічну підготовку; Локшина О. І., доктор пед. наук, професор;  Мальований Ю. І., член-кореспондент НАПН України, канд. пед. наук, с.н.с.; Мелешко В.В., канд. пед. наук, с.н.с.; Надтока О.Ф., канд. пед. наук, с.н.с.; Піддячий М.І., доктор пед. наук, професор; Пометун О.І., член-кореспондент НАПН України, доктор пед. наук, професор; Пузіков Д.О., канд. пед. наук.; Редько В.Г., канд. пед. наук, доцент; Савченко О.Я., дійсний член НАПН України, доктор пед. наук, професор; Смолінчук Л.C., канд. пед. наук, с.н.с.; Цимбалару А.Д., доктор пед. наук, с.н.с.; Ярош Д.Б. (літературний редактор) 

Адреса редакції: 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 52-д

Телефон: (044) 4813772 

E-mail: psp-ip@ukr.net