Засновник: Інститут педагогіки НАПН України

Рік заснування: 2002 


Тематика: актуальні питання теорії підручникотворення; особливості створення сучасної навчальної і науково-методичної літератури


Реферативні бази даних:  


ISSN: 2411-1309 

ISBN 978-966-544-404-5


Наукометричні бази:


                 

Свідоцтво про державну реєстрацію: Серія КВ № 20775-10575 ПР від 13.06.2014


Фахова реєстрація у ДАК України: Затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 17.01.2014 № 41 (зі змінами від 29.09.14 № 1081)


Спеціальність ДАК: педагогіка


Періодичність: двічі на рік


Мова видання: українська, російська, англійська


Головний редактор: 

Топузов О.М.член-кореспондент НАПН України, доктор пед. наук, професор;


Заступники головного редактора: 

Головко М.В., канд. пед. наук, с.н.с., доцент; 

Засєкіна Т.М., канд. пед.наук, с.н.с.;


Відповідальний редактор: 

Гораш К.В., канд. пед. наук, с.н.с.;


Відповідальний секретар: 

Кришмарел В.Ю., канд. пед. наук;


Члени редколегії: Топузов О. М., член-кореспондент НАПН України, доктор пед. наук, професор (головний редактор); Головко М. В., канд. пед. наук, с. н. с., доцент (заступник головного редактора); Засєкіна Т. М., канд. пед. наук, с. н. с. (заступник головного редактора); Акірі І. К., доктор фіз.-мат. наук, конференціар (Республіка Молдова); Бібік Н. М., дійсний член НАПН України, доктор пед. наук, професор; Бурда М. І., дійсний член НАПН України, доктор пед. наук, професор; Васьківська Г. О., доктор пед. наук, с. н. с.; Величко Л. П., доктор пед. наук, професор; Голуб Н. Б., доктор пед. наук, професор; Гораш К. В, канд. пед. н., с.н.с., (відповідальний редактор); Гуржій А. М., дійсний член НАПН Українии , доктор техн. наук, професор (науковий редактор); Дічек Н. П., доктор пед. наук, професор; Доброскок І. І., доктор пед. наук, професор; Жук Ю. О., кан. пед. наук, с.н.с., доцент; Імашев Гізатула, доктор пед. наук, професор (Республіка Казахстан); Калініна Л. М., доктор пед. наук, професор; Кизенко В. І., канд. пед. наук, с. н. с.; Кришмарел В. Ю., канд. філос. наук, с.н.с. (відповідальний секретар); Курач Л. І., канд. пед. наук, с. н. с.; Лапінський В. В., канд. фіз.-мат. наук, доцент;  Лоза Л. М., відповідальний за технологічну підготовку до випуску; Локшина О. І., доктор пед. наук, професор;  Мальований Ю. І., член-кореспондент НАПН України, канд. пед. наук, с. н. с.; Мелешко В. В., канд. пед. наук, с. н. с.; Надтока О. Ф., канд. пед. наук, с. н. с.; Піддячий М. І., доктор пед. наук, професор; Пометун О. І., член-кореспондент НАПН України, доктор пед. наук, професор; Пузіков Д. О., канд. пед. наук.; Редько В. Г., канд. пед. наук, доцент; Савченко О. Я., дійсний член НАПН України, доктор пед. наук, професор; Смолінчук Л. C., канд. пед. наук, с. н. с.; Цимбалару А. Д., доктор пед. наук, с. н. с.; Гриненко Д. В., перекладач; Ярош Д. Б.(літературний редактор) 

Адреса редакції: 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 52-д

Телефон: (044) 4813772 

E-mail: psp-ip@ukr.net