Редакційна колегія

Збірника наукових праць «Проблеми сучасного підручника»

 

Топузов Олег Михайлович (голова) доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, віце-президент НАПН України, директор Інституту педагогіки НАПН України

e-mail:  nauk_org_undip@ukr.net

 

Головко Микола Васильович (заступник) кандидат педагогічних наук, доцент, старший науковий співробітник, заступник директора з наукової роботи Інституту педагогіки НАПН України

e-mail:  golovko@ukr.net

 

Засєкіна Тетяна Миколаївна (заступник) кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, заступник директора з науково-експериментальної роботи Інституту педагогіки НАПН України

e-mail:  zasekina@ukr.net

 

Акірі Іон Костянтинович доктор фізико-математичних наук, конференціар (доцент), завідувач кафедри «Математика і природничі науки» Інституту Педагогічних Наук (м. Кишиневу, Республіка Молдова)

e-mail:  ionachiri@mail.ru

 

Бібік Надія Михайлівна доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України, головний науковий співробітник відділу початкової освіти Інституту педагогіки НАПН України

e-mail:  binam8@ukr.net

 

Бурда Михайло Іванович доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України, завідувач відділу математичної та інформатичної освіти Інституту педагогіки НАПН України

e-mail: mibur5@ukr.net

 

Васьківська Галина Олексіївна доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу дидактики Інституту педагогіки НАПН України

e-mail: gvaskivska@ukr.net

 

Величко Людмила Петрівна доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу біологічної, хімічної та фізичної освіти Інституту педагогіки НАПН України

e-mail:  lvel@ukr.net

 

Голуб Ніна Борисівна доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу навчання української мови та літератури Інституту педагогіки НАПН України

e-mail: olnazir_777@ukr.net

 

Гораш Катерина Вікторівна кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, в. о. завідувача науково-організаційного відділу Інституту педагогіки НАПН України

e-mail: kateryna.vik@ukr.net

 

Доброскок Ірина Іванівна доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, завідувач кафедри професійної освіти Державного вищого навчального закладу «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університетімені Григорія Сковороди»

e-mail: press@naps.gov.ua

 

Жук Юрій Олексійович доктор педагогічних наук, доцент, завідувач відділу моніторингу та оцінювання якості загальної середньої освіти Інституту педагогіки НАПН України

e-mail: zhukyrij@gmail.com

 

Імашев Гізатула Імашевич доктор педагогічних наук, професор, Атираунський державний університет (Республіка Казахстан)

 

Калініна Людмила Миколаївна доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу економіки та управління загальною середньою освітою Інституту педагогіки НАПН України

e-mail: gelena@i.ua

 

Кизенко Василь Іванович кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу дидактики Інституту педагогіки НАПН України

e-mail: kizenko2013@ukr.net

 

Кришмарел Вікторія Юріївна кандидат філософських наук, старший науковий співробітник, старший відділу суспільствознавчої освіти Інституту педагогіки НАПН України (відповідальний секретар)

e-mail: krishmarel@ukr.net

 

Курач Лариса Іванівна кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу навчання мов національних меншин та зарубіжної літератури Інституту педагогіки НАПН України

e-mail: l_kurach@ua.fm

 

Локшина Олена Ігорівна доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу порівняльної педагогіки Інституту педагогіки НАПН України

e-mail: luve2001@hotmail.com

 

Мальований Юрій Іванович кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, член-кореспондент НАПН України, учений секретар Відділення загальної середньої освіти НАПН України

e-mail: press@naps.gov.ua

 

Пометун Олена Іванівна доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, головний науковий співробітник відділу суспільствознавчої освіти Інституту педагогіки НАПН України

e-mail: opometun@gmail.com

 

Редько Валерій Григорович кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач відділу навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України

e-mail: labredko@ukr.net

 

Савченко Олександра Яківна доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України, головний науковий співробітник відділу початкової освіти Інституту педагогіки