Редакційна колегія

«Проблеми сучасного підручника»

 

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР

Топузов Олег Михайлович, дійсний член НАПН України, доктор педагогічних  наук, професор, директор Інституту педагогіки НАПН України, Україна.

ORCID https://orcid.org/0000-0001-7690-1663

ЗАСТУПНИК ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА

Арістова Наталія Олександрівна, доктор педагогічних наук, професор, старший науковий співробітник відділу дидактики, Інститут педагогіки НАПН України, Україна.

ORCID http://orcid.org/0000-0002-0943-8039

ЧЛЕНИ РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ

Акірі Іон Костянтинович, доктор фізико-математичних наук, конференціар (доцент), завідувач кафедри «Математика і природничі науки» Інституту педагогічних наук.  м. Кишиневу, Республіка Молдова.

Бакум Зінаїда Павлівна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри української мови, Криворізький державний педагогічний університет, Україна.

ORCID  http://orcid.org/0000-0001-8357-616

Бібік Надія Михайлівна, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України, головний науковий співробітник відділу початкової освіти, Інститут педагогіки НАПН України, Україна

ORCID https://orcid.org/0000-0001-7511-270X

Богданець-Білоскаленко Наталія Іванівна, доктор педагогічних  наук, професор, завідувач відділу навчання мов національних меншин та зарубіжної літератури, Інститут педагогіки НАПН України, Україна.

ORCID  https://orcid.org/0000-0001-6793-8018

Валат Войжеш,  габілітований доктор, професор, завідувач кафедри  загальноосвітніх та освітніх систем, Університет Жешува,  Польща.

ORCID  https://orcid.org/0000-0002-8714-8512

Доброскок Ірина Іванівна, доктор педагогічних наук, професор, головний науковий співробітник відділу дидактики, Інститут педагогіки НАПН України, Україна.

ORCID  https://orcid.org/0000-0002-3937-8428

Жук Юрій Олексійович, доктор педагогічних наук, доцент, завідувач відділу моніторингу та оцінювання якості загальної середньої освіти, Інститут педагогіки НАПН України.

ORCID https://orcid.org/0000-0002-6932-2484

Імашев Гізатула Імашевич, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри фізики і технічних дисциплін, Атираунський державний університет, Республіка Казахстан.

Калініна Людмила Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, вчений секретар Інституту педагогіки НАПН України, Україна.

ORCID https://orcid.org/0000-0003-0534-6089

Ладоня Катерина Юріївна, науковий співробітник, Інститут педагогіки НАПН України, Україна (відповідальний секретар).

Малихін Олександр Володимирович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу міжнародних зв’язків та наукової співпраці, Інститут педагогіки НАПН України, Україна.

ORCID https://orcid.org/0000-0001-6042-6298

Назаренко Тетяна Геннадіївна, доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу навчання географії та економіки Інституту педагогіки НАПН України, Україна.

ORCID https://orcid.org/0000-0001-7354-5245

Скворцова Світлана Олексіївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри математики і методики її навчання, Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського», Україна.

ORCID https://orcid.org/0000-0003-4047-1301

Смирнова-Трибульська Євгенія,  габілітований доктор гуманітарних наук у галузі соціальних наук з педагогіки, професор,  завідувачка кафедри гуманітарної освіти та педагогічних допоміжних наук  WEiNoE UŚ Інституту педагогіки (факультет соціальних наук), Сілезький університет у Катовіце, Республіка Польща.

Тарасенко Галина Сергіївна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри екології, природничих та   математичних наук, Вінницька академія неперервної освіти, Україна.

ORCID https://orcid.org/0000-0001-9394-2600  

Уска Світлана, доктор педагогічних наук, професор, провідний науковий співробітник факультету освіти, мови та дизайну Академії технологій м. Резекне, Латвія.

ORCID https://orcid.org/0000-0003-1225-3139  

Шавініна Лариса Михайлівна, габілітований доктор, професор кафедри досліджень мов, Квебецький університет в Оттаві, Канада.

АСОЦІЙОВАНІ РЕДАКТОРИ

Бакуліна Наталія Валеріївна, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу навчання мов національних меншин та зарубіжної літератури Інституту педагогіки НАПН України
ORCID https://orcid.org/0000-0002-8970-2660

Барановська Олена Володимирівна, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу дидактики Інституту педагогіки НАПН України
ORCID https://orcid.org/0000-0002-0788-8511

Богданець-Білоскаленко Наталія Іванівна, доктор педагогічних наук, професор; завідувачка відділу навчання мов національних меншин та зарубіжної літератури Інституту педагогіки НАПН України
ORCID https://orcid.org/0000-0001-6793-8018

Бондаренко Неллі Володимирівна, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу навчання української мови та літератури Інституту педагогіки НАПН України
ORCID https://orcid.org/0000-0002-4033-7287

Бурда Михайло Іванович, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України, завідувач відділу математичної та інформатичної освіти Інституту педагогіки НАПН України
ORCID https://orcid.org/0000-0003-0330-9866

Васильєва Дарина Володимирівна, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу математичної та інформатичної освіти Інституту педагогіки НАПН України
ORCID https://orcid.org/0000-0002-4083-681X

Величко Людмила Петрівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувачка відділу біологічної, хімічної та фізичної освіти Інституту педагогіки НАПН України
ORCID https://orcid.org/0000-0002-1921-3669

Головко Микола Васильович, доктор педагогічних наук, доцент, заступник директора з наукової роботи Інституту педагогіки НАПН України
ORCID https://orcid.org/0000-0002-8634-591X

Горошкін Ігор Олександрович, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України
ORCID https://orcid.org/0000-0003-2694-458X

Горошкіна Олена Миколаївна, доктор педагогічних наук професор, завідувачка відділу навчання української мови та літератури Інституту педагогіки НАПН України
ORCID https://orcid.org/0000-0002-0378-888X

Засєкіна Тетяна Миколаївна, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, заступниця директора з науково-експериментальної роботи Інституту педагогіки НАПН України
ORCID https://orcid.org/0000-0001-9362-5840

Коршевнюк Тетяна Валеріївна, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу біологічної, хімічної та фізичної освіти Інституту педагогіки НАПН України
ORCID https://orcid.org/0000-0003-0430-5808

Лапінський Віталій Васильович, кандидат фізико-математичних наук, доцент, провідний науковий співробітник математичної та інформатичної освіти Інституту педагогіки НАПН України
ORCID https://orcid.org/0000-0002-2832-4774

Малієнко Юлія Борисівна, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу суспільствознавчої освіти Інституту педагогіки НАПН України
ORCID https://orcid.org/0000-0002-7124-8236

Мачача Тетяна Святославівна, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу технологічної освіти Інституту педагогіки НАПН України
ORCID https://orcid.org/0000-0001-6679-4577

Мороз Петро Володимирович, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу суспільствознавчої освіти Інституту педагогіки НАПН України
ORCID https://orcid.org/0000-0002-6776-9186

Новосьолова Валентина Іванівна, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу навчання української мови та літератури Інституту педагогіки НАПН України
ORCID https://orcid.org/0000-0003-2987-7888

Онаць Олена Миколаївна, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, завідувачка відділу економіки та управління загальною середньою освітою Інституту педагогіки НАПН України
ORCID https://orcid.org/0000-0003-3323-1289

Онопрієнко Оксана Володимирівна, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, завідувачка відділу початкової освіти ім. О.Я. Савченко Інституту педагогіки НАПН України
ORCID https://orcid.org/0000-0002-0301-1392

Петрук Оксана Миколаївна, кандидат педагогічних наук, старший науковий, провідний науковий співробітник відділу початкової освіти ім. О.Я. Савченко Інституту педагогіки НАПН України
ORCID https://orcid.org/0000-0001-5964-0676

Попова Людмила Олександрівна, кандидат педагогічних наук, доцент, старший науковий співробітник відділу навчання української мови та літератури Інституту педагогіки НАПН України
ORCID https://orcid.org/0000-0003-2021-3348

Полонська Тамара Костянтинівна, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України
ORCID https://orcid.org/0000-0002-5717-1041

Редько Валерій Григорович, доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, доцент, завідувач відділу навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України
ORCID https://orcid.org/0000-0002-4035-4925

Ремех Тетяна Олексіївна, кандидат педагогічних наук, завідувачка відділу суспільствознавчої освіти Інституту педагогіки НАПН України
ORCID https://orcid.org/0000-0002-9822-8331

Саюк Валентина Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки і психології вищої школи Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, м. Київ, Україна
ORCID https://orcid.org/0000-0003-698-5959

Трубачева Світлана Едуардівна, кандидат педагогічних наук,
старший науковий співробітник, завідувачка відділу інновацій та стратегій розвитку освіти Інституту педагогіки НАПН України
ORCID https://orcid.org/0000-0002-1400-9773

Фідкевич Олена Львівна, кандидат філологічних наук старший науковий співробітник відділу навчання мов національних меншин та зарубіжної літератури Інституту педагогіки НАПН України
ORCID https://orcid.org/0000-0003-3294-915X

Шелестова Людмила Володимирівна, доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу дидактики Інституту педагогіки НАПН України
ORCID https://orcid.org/0000-0002-6057-807X

Шевчук Лариса Миколаївна, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу навчання мов національних меншин та зарубіжної літератури Інституту педагогіки НАПН України
ORCID https://orcid.org/0000-0002-4193-0971

Яценко Таміла Олексіївна, доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, головний науковий співробітник відділу навчання української мови та літератури Інституту педагогіки НАПН України
ORCID https://orcid.org/0000-0002-6121-7495