• Проблеми сучасного підручника (випуск 13)

  Найменування Автор Стаття
  Акири Ион Учебник и индивидуальная образовательная траектория ученика Акири Ион Завантажити
  Гуржій А. М., Топузов О. М., Волинський В. П. Електронний підруч- ник для загальноосвітніх навчальних закладів (проблеми, пріоритетні завдання, шляхи вирішення) Гуржій А. М., Топузов О. М., Волинський В. П. Завантажити
  Алєксєєнко І. В. Типологія уроків іноземної мови у старшій школі та її реалізація у змісті підручників Алєксєєнко І. В. Завантажити
  Атаманчук П. С. Формування предметних і професійних компетентно- стей майбутнього вчителя фізики Атаманчук П. С. Завантажити
  Басай Н. П. Підручник як засіб керування самостійною роботою старшокласників з іноземної мови Басай Н. П. Завантажити
  Бєлошицький О. О. Підручник як засіб інформаційно-комунікативних технологій Бєлошицький О. О. Завантажити
  Васьківська Г. О. Формування змісту сучасного підручника: людинознавчі аспекти Васьківська Г. О. Завантажити
  Головко М. В. Науковий доробок професора О.І. Бугайова та його значення для теорії і методики навчання фізики Головко М. В. Завантажити
  Гупан Н. М. Шкільні підручники з історії в 40 – 50-ті рр. ХХ ст.: питання диференціації змісту Гупан Н. М. Завантажити
  Гуржій А. М., Карташова Л. А., Лапінський В. В. Особливості навчального посібника з інформаційних технологій для майбутніх учителів гуманітарних предметів Гуржій А. М., Карташова Л. А., Лапінський В. В. Завантажити
  Засєкіна Т.М. Роль і значення експерименту в процесі підручникотворення Засєкіна Т.М. Завантажити
  Ільченко В. Р. Підручник з природознавства для 5 класу як основа втілення ідей освіти для сталого розвитку в предметах освітньої галузі «Природознавство» Ільченко В. Р. Завантажити
  Косянчук С. В. Формування ціннісно-смислових орієнтацій старшокласників: «діалог культур» у змісті сучасного підручника Косянчук С. В. Завантажити
  Кришмарел В. Ю. Релігійна освіта в державних школах: європейський та український контекст Кришмарел В. Ю. Завантажити
  Левін П. Б. Дидактичні вимоги до підручників «Технології» для 10-11-их класів загальноосвітньої школи, спрямовані на формування в учнів економічних понять Левін П. Б. Завантажити
  Левченко Н. Г. Інтеграція профорієнтаційної складової в зміст підручника «Кулінарія. 11 клас»… Левченко Н. Г. Завантажити
  Мороз П. В. Використання карикатур в шкільному підручнику історії (методика роботи в умовах дослідницького навчання) Мороз П. В. Завантажити
  Непорожня Л. В. Особливості розвитку науково-методичного забезпечення навчання фізики для основної школи з позицій компетентнісного підходу Непорожня Л. В. Завантажити
  Неруш М.В. Національно-патріотичне виховання в програмі діяльності громадсько активних шкіл в контексті підручника для керівника закладу освіти Неруш М.В. Завантажити
  Піддячий М. І. Соціально-професійна орієнтація учнів: державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти Піддячий М. І. Завантажити
  Подопригора Н. В. Теоретико-методологічні засади моделювання методичної системи навчання математичних методів фізики у педагогічних університетах Подопригора Н. В. Завантажити
  Tamara K. Polonska Formation of upper schoolchildren’s professional self-determination by means of foreign language Tamara K. Polonska Завантажити
  Пометун О. І. Організація діяльності учнів на уроках історії у 5 класі загальноосвітньої школи за новим підручником Пометун О. І. Завантажити
  Ремех Т. О. Інтегративний зміст підручника з курсу «Людина і світ» Ремех Т. О. Завантажити
  Савшак Т. Навчальні підручники з історії для українських середніх шкіл Галичини середини ХІХ ст. – поч. ХХ ст Савшак Т. Завантажити
  Садовий М. І. Олександр Іванович Бугайов – воїн, учитель, вчений Садовий М. І. Завантажити
  Тарара А. М. Інноваційні моделі та технології як основа створення сучасного підручника «Технології» («Трудове навчання») Тарара А. М. Завантажити
  Яценко В. С. Особливості формування системи еколого-виховної діяльності учнів загальноосвітніх навчальних закладів Яценко В. С. Завантажити