• Проблеми сучасного підручника (випуск 15 частина 1)

  Найменування Автор Стаття
  Вітальне слово президента Національної академії педагогічних наук України В. Г. Кремень Завантажити
  Вступне слово головного редактора О. М. Топузов Завантажити
  Підручник з природознавства як засіб формування екологічних умінь молодших школярів І. В. Андрусенко Завантажити
  Можливості міжпредметної інтеграції змісту шкільного підручника О. В. Барановська Завантажити
  Навчальний посібник елективного курсу «Німецькомовні країни» як засіб профільного навчання іноземної мови учнів старшої школи Н. П. Басай Завантажити
  Використання мультимедійного підручника «Українська література. 11 клас»: проектування та застосування на засадах особистісно зорієнтованого й компетентнісного підходів Г. Л. Бійчук Завантажити
  Художня макроісторія статичного типу та її презентація в підручниках з української літератури для 9-11 класів Ю. Бондаренко Завантажити
  Підручник з геометрії для профільного рівня: яким йому бути М. І. Бурда Завантажити
  Электронный учебник-навигатор по химии: опыт разработки в Республике Беларусь И. Н. Варакса. Т. А. Колевич Завантажити
  Аксіологічний потенціал підручників з математики для старшої школи Д. В. Васильєва Завантажити
  Гносеологічна цінність навчальної книги як засобу реалізації інваріантної та варіативної складових змісту освіти у старшій школі Г. О. Васьківська Завантажити
  Розвиток умінь діалогічного спілкування старшокласників засобами шкільного підручника у процесі навчання гуманітарних предметів О. Є. Васьківська Завантажити
  Роль підручників біології у формуванні предметних компетентностей Л. С. Ващенко Завантажити
  Функції ситуативних вправ у підручнику української мови Л. В. Галаєвська Завантажити
  Розвиток навчальної книги з фізики у період становлення єдиної школи України (1917–1920 рр.) М. В. Головко Завантажити
  Модель підручника астрономії профільного рівня М. В. Головко. І. П. Крячко Завантажити
  Система навчально-методичного забезпечення навчання географії в 7 класі Н. О. Гончарова Завантажити
  Автоматизований текстовий аналіз підручника А. В. Гривко Завантажити
  Підручник з іноземної мови як один із ключових засобів забезпечення ефективності іншомовної освіти у школі: досвід країн Європейського Союзу Д. В. Гриненко Завантажити
  Розбудова методичного апарату шкільних підручників у вітчизняному дослідницькому полі модерної доби Н. М. Гупан Завантажити
  Методика формування іншомовної лексичної компетентності за допомогою посібника елективного курсу «Моя Франція» Є. В. Долинський Завантажити
  Робочий зошит з інформатики як засіб формування самоосвітньої компетентності учнів Ю. О. Дорошенко. Л. В. Осіпа Завантажити
  Вплив шкільного підручника на формування в учнів образу навчального предмета Ю. О. Жук Завантажити
  Concept of a textbook on physics T. M. Zasyekina Завантажити
  Дидактичні умови формування професійної іншомовної культурологічної компетентності засобами підручника з іноземної мови І. В. Іванова Завантажити
  Краудсорсинг як інноваційний управлінський інструмент і змістова компонента навчального посібника для керівників Г. М. Калініна Завантажити
  Державний контроль за діяльнісю початкової школи у змісті посібника для керівників різних рівнів у сфері освіти Л. М. Калініна. Т. М. Куценко Завантажити
  Розвиток соціальної компетентності учнівської молоді як змістова компонента навчання керівників загальноосвітніх навчальних закладів Л. М. Калініна. І. М. Рябуха Завантажити
  Роль навчальних завдань розвивального характеру у формуванні творчого мислення молодших школярів (на матеріалах українських навчальних посібників 1980–1990-х рр.) Л. М. Калініченко Завантажити
  Відбір змісту освіти для старшої школи й відображення його у програмах і підручниках В. І. Кизенко Завантажити
  Розроблення підручника нового покоління для курсів за вибором у змісті психолого-педагогічної підготовки майбутніх соціальних педагогів Л. В. Клюй Завантажити
  Оригінал-макети підручників з історії України для 7 класу: релігієзнавча складова В. Ю. Кришмарел Завантажити
  Знання про досягнення нанотехнологій у вітчизняних чинних шкільних підручниках з біології та хімії С. Ю. Кучук Завантажити
  Тенденції та чинники розвитку математичної освіти та їх відображення в змісті підручників В. А. Кушнір Завантажити
  Роль и место современного учебника в организации самостоятельной работы студентов в университетах КНР Ляо Цайчжи Завантажити
  Нові підходи до формування змісту підручника «Історія середніх віків» (7 клас) Ю. Б. Малієнко Завантажити
  Реалізація програмових вимог з літературного читання у змісті оригінал-макетів конкурсних підручників (4 клас): погляд експерта В. О. Мартиненко Завантажити
  Використання графіків для аналізу статистичного матеріалу в підручниках географії Т. С. Мартинюк Завантажити