• Проблеми сучасного підручника (випуск 15 частина 2)

  Найменування Автор Стаття
  Cистематизація знань про людину в шкільних підручниках з біології за період 1932–1953 років Н. Ю. Матяш Завантажити
  Використання сучасного шкільного підручника як провідного засобу навчання в сільській школі В. В. Мелешко Завантажити
  Компетентнісно орієнтована система задач у сучасному підручнику фізики старшої школи Ю. С. Мельник Завантажити
  Вітчизняна традиція творення культуроцентричного підручника англійської мови: досвід радянського періоду О. Є. Мисечко Завантажити
  Компетентнісно орієнтоване вивчення українського словникарства майбутніми учителями філологічних спеціальностей Т. М. Мішеніна Завантажити
  Реалізація дослідницького підходу в шкільному підручнику історії (на прикладі підручника «Всесвітня історія. Історія України» для учнів 6 класу) П. В. Мороз, І. В. Мороз Завантажити
  Деякі особливості створення підручника з географії, орієнтованого на формування конкурентної та затребованої в майбутньому особистості В. О. Надтока Завантажити
  Створення підручників з географії на основі компетентнісного підходу як один із напрямків розвитку предметної методики навчання О. Ф. Надтока Завантажити
  Українознавча складова в навчальних текстах шкільних підручників з географії Т. Г. Назаренко Завантажити
  Шкільний підручник як засіб формування природничо-наукової компетентності старшокласників Л. В. Непорожня Завантажити
  Феномен педагогічної культури у змісті підручника для керівника загальноосвітнього навчального закладу О. М. Онаць Завантажити
  Внесок І. Ф. Тесленка (1908–1994) у розроблення програмованих підручників з геометрії О. В. Орел Завантажити
  Концептуальні засади конструювання змісту елективного курсу «Англійська мова для ділового спілкування» для старшої школи О. С. Пасічник Завантажити
  Навчально-виховний комплект старшокласників: соціально-професійна орієнтація М. І. Піддячий Завантажити
  Контекстна спрямованість змісту навчальних посібників з математичних методів фізики Н. В. Подопригора Завантажити
  Формування умінь самостійної роботи з електронним підручником у процесі вивчення фізичної географії Л. А. Покась, Н. В. Сльоза Завантажити
  Особливості добору навчального матеріалу до змісту посібників елективних курсів з іноземних мов для учнів старшої школи Т. К. Полонська Завантажити
  Особливості електронних підручників для шкіл у республіці Польща З. О. Поляничко Завантажити
  Система пізнавальних завдань у компетентнісно орієнтованому підручнику історії О. І. Пометун Завантажити
  Яка навчальна література з іноземної мови потрібна сучасному учню: результати аналізу змісту підручників для початкової школи В. Г. Редько Завантажити
  Реалізація внутрішньопредметних зв’язків у шкільних підручниках із правознавства Т. О. Ремех Завантажити
  Цілісність методичної системи підручників з «Літературного читання» для 2-4 класів О. Я. Савченко Завантажити
  Особливості змісту і структури підручника «інформатика, 6» для шкіл з поглибленим вивченням предметів природничо-математичного циклу Н. І. Самойленко, Л. П. Семко Завантажити
  Психолого-педагогічні й науково-методичні засади сучасного підручника з української літератури для старшої школи В. В. Сидоренко Завантажити
  Інтерактивні технології навчання іноземних мов як засіб розвитку пізнавальної активності учнів (на матеріалі шкільних підручників з німецької мови) М. М. Сидоренко Завантажити
  Формування політехнічного складника предметної компетентності учнів засобами підручника з фізики В. В. Сіпій Завантажити
  Особливості проектування змісту профільного навчання технологій у старшій школі А. М. Тарара, М. К. Самохін Завантажити
  До питання гендерного аналізу змісту шкільних підручників Н. О. Ткачова Завантажити
  Methodological fundamentals for the creation of a modern textbook on the natural sciences cycle subjects O. M. Topuzov Завантажити
  Шкільний підручник у компетентнісно зорієнтованому освітньому середовищі С. Е. Трубачева Завантажити
  Підручник з української літератури: погляд крізь призму засадничих ідей діяльнісного, особистісно зорієнтованого та компетентнісного підходів А. М. Фасоля Завантажити
  Тексти підручників і методичних посібників з української (рідної) мови для 5 та 6 класів як засіб формування та контролю читацьких умінь учнів Т. П. Хорошковська Завантажити
  Писемні джерела в підручнику з історії України для десятикласників профільних класів суспільно-гуманітарного напряму А. В. Чемерис Завантажити
  Лінгводидактичні основи створення підручника з теоретичної дисципліни для іноземних студентів-філологів Г. Д. Швець Завантажити
  Текст підручника як джерело інформації Л. М. Шевчук Завантажити
  Теоретико-методологические основы разработки электронного учебника-навигатора для школ Республики Беларусь И. Л. Шевлякова-Борзенко, И. Н. Васильева Завантажити
  Структурування змісту підручника «Географія України» для основної школи на основі краєзнавчого підходу В. Яценко Завантажити