• Проблеми сучасного підручника (випуск 16)

  Найменування Автор Стаття
  Компетентнісно-діяльнісний підхід до побудови комплексів вправ і завдань у змісті посібника елективного курсу “Завітайте до України” Алєксєєнко І. В. Завантажити
  Міжпредметні зв’язки у підручнику для профільної школи: практична зорієнтованість та технологізація Барановська О. В. Завантажити
  Навчальний посібник елективного курсу “Німецькомовні країни” як засіб організації самостійної роботи старшокласників Басай Н. П. Завантажити
  Принципи використання геоморфологічних понять у процесі навчання фізичної географії в основній школі Булгаков В. П. Завантажити
  Підручники біології очима експертів та старшокласників Ващенко Л. С. Завантажити
  Лингводидактические особенности учебников нового поколения по азербайджанскому языку Гаджиев А. Х. Завантажити
  Genesis of the scientific approaches to ensuring the quality of a physics textbook for school Головко М. В. Завантажити
  Основні напрями вивчення особливостей полікодового тексту підручника Гривко А. В. Завантажити
  Шкільний підручник з природознавства як засіб інтеграції знань та формування дослідницьких умінь старшокласників Гринюк О. С. Завантажити
  Підручник “Природознавство” як засіб формування дослідницької компетентності учнів старшої школи Гуз К. Ж. Завантажити
  Створення підручників з безпеки, що реалізують особистісно орієнтований підхід у навчанні Дикань С. А., Кодак О. А., Маніна Л. І. Завантажити
  Багаторівневі поняття – базові складові навчальної програми та навчально-методичного забезпечення (на прикладі теореми Піфагора) Жабєєв Г. В., Жабєєв П. В. Завантажити
  Внутрішньопредметні та міжпредметні зв’язки як засіб набуття досвіду навчальної діяльності учнів на уроках правознавства Жидкова Н.М. Завантажити
  Образ шкільного підручника в уявленні старшокласників Жук Ю.О. Завантажити
  Відповідність проекту підручника цілям і завданням освіти Засєкіна Т. М. Завантажити
  Природничонаукова картина світу у модульно-заліковій системі підручника “Природознавство-11” Ільченко В. Р. Завантажити
  Підручники з природничих предметів як складова дослідницького навчального середовища Ільченко О. Г. Завантажити
  Аналіз чинних підручників з географії для 9 класу на предмет застосування інформаційно-комунікаційних технологій у навчанні Лучнікова О. М. Завантажити
  Формування історичної компетентності засобами підручника з історії середніх віків Малієнко Ю. Б. Завантажити
  Система завдань у підручниках з біології як засіб формування в учнів предметної компетентності Матяш Н. Ю. Завантажити
  Functions of a history textbook for school in terms of research-based training Мороз П. В., Мороз І. В. Завантажити
  Мотиваційна функція як рушійна сила модернізації підручника з географії як формату навчальної літератури Надтока В. О. Завантажити
  Методична модель створення підручника географії України Надтока О. Ф. Завантажити
  Методичні аспекти створення підручника для курсу “Україна у світі: природа, населення” Назаренко Т. Г., Кравчук О. П. Завантажити
  Інноваційні аспекти навчання української мови у структурі підручника для учнів 8 класу Ніщенко М. Е. Завантажити
  Сутність і специфіка феноменів державно- громадського і громадсько-державного управління загальноосвітнім навчальним закладом у підручнику для керівника Онаць О. М. Завантажити
  Конструювання образу сім’ї у змісті підручників з іноземних мов Пасічник О.С. Завантажити
  Навчальні матеріали для формування багатомовності західноєвропейських школярів Першукова О. О. Завантажити
  Можливості шкільних підручників історії у формуванні громадянської компетентності учнів (на прикладі підручника О. І. Пометун, П. В. Мороза, Ю. Б. Малієнко “Всесвітня історія. Історія України”, 6 клас) Побєдаш І. В. Завантажити
  Використання дидактичних наочних засобів підручників географії України з метою виконання практичних робіт та в процесі краєзнавчої діяльності Побидайло Н. Г. Завантажити
  Можливості підручника географії у формуванні пошуково-дослідницької компетентності учнів Покась Л. А. Завантажити
  Технологія визначення тематики навчального посібника елективного курсу “Культура і мистецтво Великої Британії” для учнів профільної школи Полонська Т. К. Завантажити
  Функції навчальних матеріалів у змісті елективних курсів з іноземних мов для учнів старшої школи: компетентнісна парадигма Редько В. Г., Басай О. В. Завантажити
  Концептуальні основи побудови підручника з правознавства для профільного навчання Рябовол Л. Т. Завантажити
  Особливості використання електронного підручника на уроках української мови Семенів Н. Л. Завантажити
  Методологічні та дидактичні засади конструювання підручника з біології для старшої школи Степанюк А. В., Грубінко В. В. Завантажити
  Методологічні аспекти проектування змісту профільного навчання технологій у старшій школі Тарара А. М. Завантажити
  Підручник з трудового навчання для загальноосвітньої школи як засіб реалізації змісту сучасної освіти Терещук А. І. Завантажити
  Дидактичні особливості компетентнісно зорієнтованого підручника для основної школи Трубачева С. Е. Завантажити
  Роль интернета и информационных коммуникационных технологий в формировании информационной культуры учащихся школ Азербайджана Хасрет Алмаз Исраиль гызы Завантажити
  Електронний навчальний посібник з історії: перспективи розвитку Черняк О. О. Завантажити
  Комплексная оценка качества электронного учебника для школ: подходы, компоненты, критерии Шевлякова-Борзенко И. Л. Завантажити
  Вправи і завдання у підручниках з української мови для формування текстотворчих умінь учнів 2 класу Шевчук Л. М. Завантажити
  Особенности создания современного учебного пособия по географии в республике Беларусь Шкель Л. В. Завантажити