• Проблеми сучасного підручника (випуск 17)

  Найменування Автор Стаття
  Методичні особливості оцінювання складових історичної компетентності учнів (за результатами анкетування вчителів) Андрійчук О . І. Завантажити
  Особливості змісту навчальної програми “Ритміка” для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей із затримкою психічного розвитку Бабяк. О. О. Завантажити
  Основні етапи створення підручника з української літератури у старшій школі Бійчук. Г. Л. Завантажити
  Теоретико-методичні вимоги до змісту шкільних підручників з математики Бурда М. І., Тарасенкова Н. А. Завантажити
  Cучасні підручники з математики в Литовській республіці Васильєва Д. В. Завантажити
  Тести як поліфункційний дидактичний інструментарій у змісті навчальної книги Васьківська Г. О. Завантажити
  Підручник географії як універсальний інтегрований засіб формування предметної географічної компетентності учнів Вішнікіна Л. П., Топузов О. М. Завантажити
  Математична освіта як фактор розвитку держави Волошена В. В. Завантажити
  Класифікація навчальних проектів Вороненко Т. І. Завантажити
  Лексична і фразеологічна компетентності як провідні детермінанти лінгводидактичної підготовки вчителів початкових класів Греб М. М. Завантажити
  Особливості навчально-методичного забезпечення формування знань про дієслово в молодших школярів з тяжкими порушеннями мовлення Грибань Г. В. Завантажити
  Психолінгвістика правопису у контексті сучасного підручника для школярів із тяжкими порушеннями мовлення Данілавічютє Е. А. Завантажити
  Designing a corpus-informed EFL textbook Dilay I. P., Dilai M. P. Завантажити
  Методологічні поняття розділу “Електродинаміка” в підручнику фізики профільного рівня Засєкін Д. О. Завантажити
  Реалізація психолінгвістичного підходу до розробки підручника “Читанка” для школярів з тяжкими порушеннями мовлення Ільяна В. М., Аркадьєва О. О. Завантажити
  Розвиток управлінського підрозділу в Інституті педагогіки НАПН України в змісті підручника для керівника Калініна Г. М. Завантажити
  Управління як загальнонауковий феномен і змістова компонента підручника для керівника освіти Калініна Л. М., Калініна Г. М. Завантажити
  Ключові компетентності у змісті підручників для початкової школи Кодлюк Я. П. Завантажити
  Розробка програми корекції розвитку для дітей з глибокими порушеннями зору: емоційно-вольова сфера Костенко Т. М. Завантажити
  Навчальний посібник як засіб формування професійної компетентності майбутніх викладачів ПТНЗ Кривильова О. А. Завантажити
  Зміст психокорекційної роботи з розвитку особистості молодших школярів із затримкою психічного розвитку у початковій школі Логвінова І. П. Завантажити
  Робочий зошит з літературного читання як ресурс формування досвіду читацької діяльності молодших школярів Мартиненко В. О. Завантажити
  Система вправ сучасного підручника фізики як засіб формування предметної компетентності Мельник Ю. С. Завантажити
  The use of caricatures in the school textbooks of world history (methodology of research-based studying) Moroz P. V. Завантажити
  Meta-subject role of school geography Nadtoka O. F. Завантажити
  Країнознавчі поняття в підручниках з географії як засіб формування в учнів предметної компетентності Назаренко Т. Г. Завантажити
  Розвиток природничо-наукової компетентності засобами підручника з фізики Непорожня Л. В. Завантажити
  Підручник української мови для 8-го класу як засіб формування комунікативно компетентного учня Новосьолова В. І. Завантажити
  Methodological foundations of history textbooks Oleksin Yu. P. Завантажити
  Реалізація сучасних мовознавчих тенденцій у змісті сертифікаційних робіт з української мови і літератури у форматі ЗНО-2016: нормативний аспект Омельчук С. А. Завантажити
  Раціоналізація змісту чинної навчальної програми з англійської мови для основної школи: мовний аспект Пасічник О. С. Завантажити
  Особливості навчання інформатики в класах з поглибленим вивченням хімії Підгорна Т. В. Завантажити
  Концептуальні підходи до розроблення навчально-виховного комплекту допрофесійної підготовки учнів Піддячий М. І. Завантажити
  Можливості шкільних підручників історії у формуванні громадянської компетентності учнів (на прикладі підручника О. І. Пометун, Ю. Б. Малієнко “Всесвітня історія”, 7 клас) Побєдаш І. В. Завантажити
  Автентичний текст як основний структурний компонент навчальних посібників елективних курсів з іноземних мов для учнів профільної школи (на прикладі навчального посібника “Culture and Art of Great Britain”) Полонська Т. К. Завантажити
  Принципи конструювання підручника з історії з позиції системного підходу Пометун О. І. Завантажити
  Сучасні підходи до методичного забезпечення корекції дизорфографії в учнів з тяжкими порушеннями мовлення Пригода З. С. Завантажити
  Корекційно-розвивальна спрямованість підручника з образотворчого мистецтва Рібцун Ю. В. Завантажити
  Процес підручникотворення з читання (літературного читання) в умовах державного суверенітету України Савченко О. Я. Завантажити
  Психолого-педагогічні умови організації курикулуму інклюзивного навчання Сак Т. В. Завантажити
  Адаптація та підготовка до видання підручників для дітей з глибокими порушеннями зору Серпутько Г. П. Завантажити
  Принципи розробки змісту навчальних посібників для підготовки вчителів природничо-математичних дисциплін Сосницька Н. Л. Завантажити
  Організаційно-педагогічні умови формування предметно-методичної компетентності майбутнього вчителя-суспільствознавця Старєва А. М. Завантажити
  Теоретико-методичні особливості розроблення підручника з української мови для молодших школярів з тяжкими порушеннями мовлення Трофименко Л. І. Завантажити
  Вимоги до друкованої навчальної літератури для дітей зі зниженим зором Федоренко С. В., Федоренко М. І. Завантажити
  Особливості організації самостійної діяльності студентів технікумів (коледжів) у процесі навчання лінійної алгебри та аналітичної геометрії Харламова Л. Д. Завантажити
  Проблема формування читацьких умінь і навичок та їх вимірювання в учнів 5-6 класів на уроках української мови Хорошковська Т. П. Завантажити
  Проектування змісту підручника з трудового навчання для учнів підготовчого класу з розумовою відсталістю Чеботарьова О. В. Завантажити
  Вправи і завдання у підручниках з української мови для формування текстотворчих умінь учнів 3–4 класів Шевчук Л. М. Завантажити
  Дизайн навчального посібника як фактор підвищення мотивації студентів до навчання (з досвіду конструювання робочого зошиту з дисципліни “Перспектива і тіні” для студентів коледжу КНУТД) Шкарупа Г. М. Завантажити
  Підручник української літератури в контексті сучасних освітніх завдань Яценко Т. О. Завантажити