• Проблеми сучасного підручника (випуск 18)

  Найменування Автор Стаття
  Стан і перспективи розвитку умінь діалогічного спілкування старшокласників засобами сучасного підручника Васьківська О. Є., Кизенко В. І. Завантажити
  Генеза шкільного підручникотворення в українській діаспорі США Глушко О. З. Завантажити
  Історіографія вітчизняного підручникотворення з фізики та астрономії Головко М. В. Завантажити
  Роль біолого-екологічного модуля підручника «Природознавство-11» у формуванні природничо-наукової компетентності старшокласників Гринюк О. С. Завантажити
  Методологічні основи формування системи підручників природничого циклу предметів для старшої школи Гуз К. Ж. Завантажити
  Формування готовності майбутніх учителів іноземної мови до використання підручника у професійній діяльності Дідук І. В. Завантажити
  Відповідність підручників природничого циклу для старшої школи державному стандарту освіти Ільченко В. Р. Завантажити
  Підручник з природознавства як складова науково-орієнтованого середовища учнів старшої школи Ільченко О. Г. Завантажити
  Топоніми як соціокультурна складова сучасних підручників географії України Криловець М. Г., Топузова А. Г. Завантажити
  Формування загальнокультурної компетентності семикласників засобами підручника всесвітньої історії Малієнко Ю. Б. Завантажити
  Експертиза шкільного підручника з іноземної мови: підхід вітчизняниx та зарубіжниx вчених Маріуц І. О. Завантажити
  Відображення компетентнісного підходу до вивчення людини в авторських підручниках з біології Матяш Н. Ю. Завантажити
  Мережева взаємодія як ключовий фактор організації профільного навчання в освітньому окрузі сільської місцевості Мелешко В. В. Завантажити
  Використання реклами як історичного джерела в шкільних підручниках історії: методика роботи в умовах дослідницького навчання Мороз П. В., Мороз І. В. Завантажити
  Особливості методичної роботи з підручником географії в основній школі Назаренко Т. Г. Завантажити
  Навчання іноземних мов у початковій школі: зарубіжний та вітчизняний досвід Пасічник О. С. Завантажити
  Підручник української мови як засіб формування комунікативної компетентності учнів 3-4 класів шкіл з мовами навчання національних меншин Петрук О. М. Завантажити
  Opportunities of the course in history of the middle ages in the formation of students’ civic competence Pobiedash I. V. Завантажити
  Роль ілюстративного матеріалу у структурі підручників, адресованих молодшим школярам (друга половина ХХ століття) Погонець І. В. Завантажити
  Методи навчання читання іноземною мовою учнів початкової школи Полонська Т. К. Завантажити
  Проблеми громадсько-активної школи у змісті підручника для керівника навчального закладу Попович Л. М. Завантажити
  Компетентнісно орієнтоване навчання іноземних мов учнів початкової школи: лінгводидактичний аспект Редько В. Г. Завантажити
  Авторська концепція підручників з біології на засадах компетентнісного підходу до навчання Рибалко Л. М. Завантажити
  Модернізовані зміст і форма підручника – запорука якості освіти Романовський С. В. Завантажити
  Особливості реалізації змісту спеціалізації «науково-технічна творчість» для профільного навчання старшокласників Тарара А. М. Завантажити
  Дидактичні особливості компетентнісно зорієнтованого підручника в умовах профільного навчання Трубачева С. Е. Завантажити
  Генеза підручників з трудового навчання і технологій в освіті України Туташинський В. І., Куліш О. В. Завантажити
  Концептуальні засади створення підручника української літератури з урахуванням положеньдіяльнісного, особистісно зорієнтованого і компетентнісного підходів Фасоля А. М. Завантажити
  Сучасна концепція побудови підручників з предметно-практичного навчання для глухих дітей Шевченко В. М. Завантажити
  Особливості підручника для шкіл національних меншин на етапі становлення незалежної Української держави Шевченко С. М. Завантажити
  Програмно-методичне забезпечення розвитку управлінсько-лідерських та підприємницьких здібностей молодших школярів Шевчук Л. М. Завантажити
  Адаптація сучасного американського підручника в умовах диференціації навчання Шпарик О. М. Завантажити
  Шкільний підручник української літератури: історіографічний аналіз Яценко Т. О. Завантажити