• Проблеми сучасного підручника (випуск 19)

  Найменування Автор Стаття
  Сучасний підручник у контексті міжпредметної інтеграції Барановська О. В. Завантажити
  Використання інформаційно-комунікаційних і мультимедійних технологій у процесі вивчення української літератури в старшій школі на засадах компетентнісного підходу Бійчук Г. Л. Завантажити
  Реалізація наскрізних ліній ключових компетентностей у підручниках з математики Бурда М. І. Завантажити
  Сучасний підручник алгебри – ефективний засіб формування фінансової грамотності учнів основної школи Василюк Н. І. Завантажити
  Реалізація наскрізної лінії «громадянська відповідальність» у підручниках алгебри Васильєва Д. В. Завантажити
  Формування історичної пам’яті в учнів старших класів засобами підручників української мови Видайчук Т. Л. Завантажити
  Cтановлення компетентнісно зорієнтованої географічної освіти Топузов О. М., Вішнікіна Л. П. Завантажити
  Текстоцентричний підхід до формування мовленнєвих умінь і навичок та його реалізація в підручнику української мови Галаєвська Л. В. Завантажити
  Підручник як провідний елемент джерельної бази історії вітчизняної дидактики фізики Головко М. В. Завантажити
  Трансформації підручника як сучасного медіа в аспекті формування в учнів читацьких умінь Гривко А. В., Ситник О. В. Завантажити
  Диференціація у змісті шкільних підручників суспільствознавчих предметів на зламі століть Гупан Н. М. Завантажити
  Концепція інтегрованого підручника «Фізика й астрономія» Засєкіна Т. М. Завантажити
  Оцінювання ефективності інформаційного забезпечення організаційного механізму управління в змісті посібника для керівників сфери освіти Калініна Л. М. Завантажити
  Сучасний підручник з географії як засіб особистісного розвитку учнів основної та старшої школи Ковчин Н. А. Завантажити
  Підручники з історії України для 8 класу: аналітика релігієзнавчого складника Кришмарел В. Ю. Завантажити
  Особливості змістовного наповнення навчального посібника з фізики для вищих технічних навчальних закладів в контексті впровадження stem-освіти (інтегрований підхід) Кузьменко О. С., Гончарова Н. О. Завантажити
  Підручник української мови очима учня, вчителя й науковця Ладоня К. Ю., Зеленова Л. В., Г. У. Синьоока Г. У. Завантажити
  Формування креативно-проектувальної компетентності майбутніх учителів засобами мультимедійного навчального посібника з педагогіки Левіна І. А. Завантажити
  Організація профільного навчання на засадах мережевої взаємодії в освітніх закладах сільської місцевості в контексті сучасної української школи Мелешко В. В. Завантажити
  Особливості методичного апарату компетентнісно орієнтованого підручника фізики Мельник Ю. С. Завантажити
  Деякі особливості підручника з географії для поглибленого вивчення у 8-ому класі ЗНЗ у розрізі сучасних тенденцій розвитку шкільної географічної освіти Надтока В. О. Завантажити
  Реалізація аспектів економічної та stem-освіти у підручниках географії України Надтока О. Ф. Завантажити
  Формування в учнів предметної компетентності через зміст сучасного підручника географії Назаренко Т. Г., Шиліна Н. В. Завантажити
  Система забезпечення підручниками навчальних закладів загальної середньої освіти республіки Корея Николюк О. В. Завантажити
  Робота над збагаченням словникового запасу учнів у підручнику української мови для 8-го класу Новосьолова В. І. Завантажити
  Концептуальні засади організаційних механізмів громадсько-державного управління закладом освіти в підручнику для керівника Онаць О. М. Завантажити
  Нова українська школа: актуалітети модернізації початкової загальної освіти Онопрієнко О. В. Завантажити
  Відображення краєзнавчого компонента в змісті навчання іноземних мов у загальноосвітніх навчальних закладах (70-ті рр. ХХ ст. – початок ХХІ ст.) Пасічник О.С. Завантажити
  Сучасне інформаційне й навчально-методичне забезпечення дисципліни «стилістика української мови»: теоретичний і практичний аспекти Попович А. С. Завантажити
  Модель прогнозування підручника для нової української школи: дидактичний аспект Пузіков Д. О. Завантажити
  Готовність учнів початкової школи до компетентнісно орієнтованого навчання іноземної мови: авторська інтерпретація результатів анкетування вчителів Редько В. Г., Полонська Т. К. Завантажити
  Компетентнісно орієнтований підручник із основ правознавства Ремех Т. О. Завантажити
  Social competence as object of cognition and content component of training methodological support in the field of education Ryabukha І. Завантажити
  Міжпредметні завдання діяльнісного типу як засіб формування у молодших школярів уміння працювати з підручником Савченко О. Я. Завантажити
  Профільне навчання технологій за спеціалізацією «науково-технічна творчість»: методи реалізації змісту Тарара А. М., Сушко І. А. Завантажити
  Організаційно-економічні механізми інформатизації як змістова компонента методичного забезпечення підготовки сучасних фахівців Топузов М. О. Завантажити
  Проблеми географічної освіти в контексті формування громадянської компетентності учнів школи засобами сучасного підручника Удовиченко І. В. Завантажити
  Особливості методичної роботи з підручником із зарубіжної літератури в старшій школі Удовиченко Л. М. Завантажити
  Реалізація сучасних підходів у підручнику української мови для 9 класу Ярмолюк А. В. Завантажити
  Аспекти створення електронних посібників для забезпечення інтегрованих курсів географії Яценко В. С. Завантажити