• Проблеми сучасного підручника (випуск 20)

  Найменування Автор Стаття
  Роль и значение понятийных карт в учебнике Акири И. Завантажити
  Модель учебно-методического комплекса нового поколения по учебному предмету «Биология» Борщевская Е. В. Завантажити
  Особливості інформаційно-комунікаційного забезпечення у процесі вивчення географії в загальноосвітній школі (методичні аспекти) Булгаков В. П., Баштова М. О. Завантажити
  Сістэма навучання беларускай арфаграфіі ва ўзаемасувязі з развіццём культуры маўлення вучняў у вучэбным дапаможніку па беларускай мове (5 клас) Валочка Г. М., Зелянко В. У. Завантажити
  Антидискримінаційна експертиза освітніх програм і підручників: досвід Республіки Кіпр Воєвутко Н. Ю. Завантажити
  Реализация компетентностного подхода при создании электронного учебника «Допризывная подготовка» для учреждений общего среднего образования Гамолко С. Н. Завантажити
  Підручник як основа методичної системи компетентнісно орієнтованого навчання фізики в гімназії Головко М. В. Завантажити
  Підручник як інструмент підготовки випускників гімназії до державної підсумкової атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання Головко С. Г., Науменко С. О. Завантажити
  Тенденції вдосконалення структури підручників фізики для гімназії та ліцею Засєкін Д. О. Завантажити
  До концепції підручника інтегрованого курсу «Природничі науки» Засєкіна Т. М. Завантажити
  Програмне забезпечення навчальної дисципліни «Методології дисертаційної роботи» для докторів філософії в галузі освіти Калініна Л. М., Малюга М. М. Завантажити
  Соціально-економічна адаптація особистості в контексті економічної освіти Ковчин Н. А. Завантажити
  Принципи добору та функції навчального матеріалу для компетентнісно орієнтованого навчання іноземних мов учнів початкової школи:комунікативно-діяльнісний аспект Козлова А. І. Завантажити
  Засоби створення електронного посібника для ресурсно-орієнтованого навчання Кононец Н. В., Гриньова М. В. Завантажити
  Конструювання електронного посібника з іноземної мови для різних категорій населення Коротун О. О., Лашкул В. А., Буханова О. В., Тверезовська О. В. Завантажити
  Компетентнісний потенціал підручника біології Коршевнюк Т. В. Завантажити
  Дидактичні ідеї підручникотворення в педагогічній спадщині С. Х. Чавдарова Кузьменко А. Ю. Завантажити
  Реализация актуальных научных подходов в содержании учебника математики XI класса для учащихся с интеллектуальной недостаточностью Лисовская Т. В., Скивицкая М. Е. Завантажити
  Компетентностный подход к разработке концептуальных оснований учебной литературы для общего среднего образования Манилкина С. А. Завантажити
  Реалізація компетентнісно орієнтованої методики навчання хвильових явищ у підручнику фізики 9-го класу гімназії Мельник Ю. С. Завантажити
  Особливості методичного апарату підручника історії для класів з поглибленим вивченням предмета (8 клас) Могорита В. М. Завантажити
  Основні аспекти створення компетентнісно орієнтованого підручника економіки Надтока О. Ф., Надтока В. О. Завантажити
  Формування в учнів ліцею економічної компетентност Назаренко Т. Г. Завантажити
  Коригування предметної компетентності учнів гімназії засобами підручника з фізики Непорожня Л. В. Завантажити
  Проблема впровадження цифрових підручників: досвід Республіки Корея Николюк О. В. Завантажити
  Інноваційні технології в управлінській діяльності керівника опорного закладу освіти в підручнику для менеджера Онаць О. М. Завантажити
  Дидактичне обґрунтування краєзнавчого компонента змісту навчання іноземних мов у початковій школі Пасічник О. С. Завантажити
  Реализация современных достижений методики преподавания математики в школьных учебных пособиях Пирютко О. Н., Терешко О. А. Завантажити
  Сутність ігрових технологій у навчанні іноземних мов учнів початкової школи на компетентнісних засадах Полонська Т. К. Завантажити
  Розвиток критичного мислення учнів засобами шкільного підручника історії Пометун О. І., Гупан Н. М. Завантажити
  Електронний посібник як засіб підготовки суб’єктів освітньої діяльності до прогнозування розвитку загальної середньої освіти Пузіков Д. О. Завантажити
  Инновационные подходы и технологии в современном учебнике «Развитие речи» для детей с нарушением слуха Рахманова Е. В. Завантажити
  Засоби формування іншомовної комунікативної компетентності учнів початкової школи: результати емпіричних досліджень Редько В. Г. Завантажити
  Новій українській школі — компетентнісно орієнтовані підручники: концептуальні засади змісту і структури підручника з англійської мови для 1 класу «MyPal» Редько В. Г., Ніколаєнко В. В., Кодалашвілі О. Б., Козлова А. І. Завантажити
  Предметний дискурс розвитку соціальної компетентності в підручнику для менеджера освіти Рябуха І. М. Завантажити
  Канцэпцыя адзінага вучэбнага дапаможніка «Беларуская мова» для 3 класа ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай і рускай мовамі навучання і выхавання Свірыдзенка В. І. Завантажити
  Читанки як засіб виховання почуття відповідальності у дітей молодшого шкільного віку Свйонтик О. О. Завантажити
  Підручник «Туристичне країнознавство» як засіб кроскультурної підготовки майбутніх фахівців галузі туризму Сідоров В. І. Завантажити
  Лингвометодические основы построения учебно-методического комплекса по английскому языку как средства межкультурной коммуникации Силкович Л. А. Завантажити
  Науково-методичне забезпечення основних складників змісту профільного навчання технологійу професійному ліцеї Тарара А. М., Сушко І. А. Завантажити
  Застосування Web-технологій у процесі розробки електронного підручника для фахівців із соціальної роботи Тверезовська Н. Т., Вікторова Л. В., Гаріна С. М. Завантажити
  Особенности отбора содержания и построения методического аппарата учебного пособия по истории Беларуси для 6-го класса Темушев С. Н. Завантажити
  Проектування інформаційно-освітнього середовища опорних закладів освіти в підручнику для керівника Топузов М. О. Завантажити
  Урахування впливу когнітивних процесів у компетентнісному навчанні географії Топузов О. М., Вішнікіна Л. П. Завантажити
  Підручник з географії як складник навчально-методичного забезпечення закладів загальної середньої освіти Удовиченко І. В. Завантажити
  Проблема вивчення образів-персонажів у підручниках із зарубіжної літератури для старшої школи Удовиченко Л. М. Завантажити
  Реализация компетентностного подхода в учебном пособии по математике для І ступени общего среднего образования в Республике Беларусь Урбан М. А., Муравьева Г. Л. Завантажити
  Современные учебники для детей с нарушениями зрения: особенности адаптации, использование в образовательном процессе Хруль О. С. Завантажити
  Литературные медиапроекты как инновационный компонент УМК и средство формирования компетентного читателя Шевлякова-Борзенко И. Л., Юстинская Г. М. Завантажити
  Система забезпечення підручниками шкіл Франції Яресько О. М. Завантажити
  Підручник української літератури в контексті завдань Нової української школи Яценко Т. О. Завантажити