• Проблеми сучасного підручника (випуск 21)

  Найменування Автор Стаття
  Формування наукової картини світу та образу світу учнів у підручниках з української літератури для 10 класу (рівень стандарту) Антонюк М. А. Завантажити
  Шкільний підручник в умовах нового освітнього середовища Барановська О. В. Завантажити
  Концептуальні основи підручника з української літератури в умовах компетентнісно орієнтованого навчання Бійчук Г. Л. Завантажити
  Розвиток життєвих компетентностей старшокласників засобами підручника української мови Бондаренко Н. В., Косянчук С. В Завантажити
  Практика методів і засобів ІКТ та комп’ютерно-орієнтованих технологій при вивченні курсу географії в загальноосвітній школі Булгаков В. П Завантажити
  Методичні вимоги до підручника з математики рівня стандарту Бурда М. І. Завантажити
  Особливості добору системи вправ у підручнику з геометрії для ліцею на рівні стандарту Вашуленко О. П., Сердюк Е. Г. Завантажити
  Математичні задачі як засіб формування ключових компетентностей учнів Васильєва Д. В. Завантажити
  Проблеми формування змісту базового курсу фізики та методики його реалізації в гімназії Головко М. В. Завантажити
  Сучасний підручник близького зарубіжжя у контексті запровадження зовнішнього оцінювання здобувачів гімназійної освіти Головко С. Г. , Науменко С. О. Завантажити
  Зміст програми елективного курсу «Методи і засоби прогнозування розвитку загальної середньої освіти» Гораш К. В. Завантажити
  Підручник «Біологія та екологія»як засіб формування екологічної складової наукової картини світу в старшокласників Гринюк О. С. Завантажити
  Диференціація у методичному апараті українських шкільних підручників із суспільствознавчих предметів (1991–2010 рр.) Гупан Н. М. Завантажити
  Підручники для старшої школи в аспекті формування наукової картини світу, образу світу учнів Ільченко В. Р., Гуз К. Ж. Завантажити
  Система підручників як складова навчального середовища учнів старшої школи Ільченко О. Г., Ляшенко А. Х. Завантажити
  Потенціал застосування технології розвитку критичного мислення учнів основної школи під час навчання іноземних мов Ільчук І. Ю. Завантажити
  Синергетичний контекст активних систем у сфері освіти як змістова компонента підручника для керівника Калініна Л. М., Топузов М. О. Завантажити
  Зміст навчання літературного читання у 5 класі закладів загальної середньої освіти з навчанням мовами національних меншин (проект навчальної програми) Кохно Т. Н., Кудикіна Н. В., Петрук О. М.,Хорошковська Т. П., Яновицька Н. І. Завантажити
  Методика експертного опитування щодо визначення впливу соціально-економічних чинників на розвиток загальної середньої освіти України в змісті посібника з педагогічного прогнозування для вчителів Люлькова Ю. М. Завантажити
  Поняття «історична свідомість старшокласників»у контексті компетентнісного навчання Малієнко Ю. Б. Завантажити
  Упровадження моделі мережевої організації профільного навчання: результати та перспективи Мелешко В. В. Завантажити
  Концептуальні підходи до конструювання практикуму «Історія України в джерелах» Мороз П. В., Мороз І. В. Завантажити
  Прогностичні моделі розвитку загальної середньої освіти,розроблені в незалежній Україні в змісті посібника з педагогічного прогнозування для вчителя Мушка О. В. Завантажити
  Вплив компетентнісного та особистісно орієнтованого підходів на конструювання підручника з економіки профільного рівня навчання Надтока В. О. Завантажити
  Підручник економіки як основа компетентнісного навчанняв ліцеї Назаренко Т. Г. Завантажити
  Роль сучасного підручника фізики в системі компетентнісної освіти учнів гімназії Непорожня Л. В. Завантажити
  Підручник української мови як засіб формування громадянської відповідальності здобувачів освіти Новосьолова В. І. Завантажити
  Презентація та активізація соціокультурних та краєзнавчих відомостей в іншомовній комунікативній діяльності учнів початкової школи в умовах запровадження компетентнісного підходу Пасічник О. С. Завантажити
  Ігрова діяльність як засіб формування ключових компетентностей здобувачів початкової освіти на уроках іноземної мови Полонська Т. К. Завантажити
  Навчально-методична література як засіб підготовки педагогічних працівників до визначення прогнозного фону розвитку загальної середньої освіти Прохоренко О. О. Завантажити
  Навчально-методична література як засіб формування прогностичної компетентності сучасного вчителя Пузіков Д. О. Завантажити
  Засоби забезпечення системи комунікативних дій компетентнісно орієнтованого навчання англійської мови учнів 2 класу за підручником «Once upon a book»: теоретико-методичний аспект Редько В. Г., Ніколаєнко В. В., Кодалашвілі О. Б., Козлова А. І. Завантажити
  Дидактичні особливості проектування змісту технологічного профілю навчання на засадах системного підходу Тарара А. М. , Самохін М. К., Сушко І. А. Завантажити
  Можливості шкільного підручника у реалізації педагогічних технологій в старшій школі Трубачева С. Е. Завантажити
  Модернізація підручників і навчальних посібників для початкової школи на засадах дитиноцентризму Цимбалару А. Д. Завантажити
  Удосконалення навчальних посібників з аналітичної хімії з використанням можливостей мережних технологій Чхало О. М. Завантажити
  Методичні особливості роботи з навчальним посібником «Економіка використання водних ресурсів» 10 клас в гімназіях та ліцеях Яценко В. С. Завантажити