ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО ПІДРУЧНИКА

Збірник наукових праць

Випуск 22

1_001.jpg

Київ

Педагогічна думка

2019


УДК 371.671.(082)ISSN: 2411-1309
П78ICV 2015: 47.38

Зміст


Засновник – Інститут педагогіки

Національної академії педагогічних наук України

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації

Серія КВ № 20775‑10575 ПР від 13.06.2014 р.

Збірник є науковим фаховим виданням у галузі педагогічних наук

Наказ МОН України № 41 від 17.01.2014 р.

(зі змінами від 29.09.14 р., наказ № 1081)

 

Затверджено до друку вченою радою Інституту педагогіки

Національної академії педагогічних наук України

(протокол № 6 від 25 квітня 2019 року)


П78

Проблеми сучасного підручника : зб. наук. праць / [ред. кол. ; голов. ред. – О. М. Топузов]. – К. : Педагогічна думка, 2019. – Вип. 22. – 328 с.

 

У збірнику публікуються наукові рецензовані статті теоретичного та експериментального характеру з актуальних проблем підручникотворення з метою апробації вітчизняного і зарубіжного досвіду проектування та створення сучасної навчальної та науково-методичної літератури для дошкільної, загальної середньої, спеціальної та вищої освіти.

Збірник призначено вченим, дослідникам проблем підручникотворення та авторам підручників, викладачам навчальних дисциплін, вчителям і всім зацікавленим у створенні якісної навчальної книги.

 

© Інститут педагогіки НАПН України, 2019

 © Педагогічна думка, 2019