• Проблеми сучасного підручника (випуск 22)

  Найменування Автор Стаття
  Підручник «Я досліджую світ» як засіб формування екологічної грамотності молодших школярів Андрусенко І. Завантажити
  Школьные учебники в Республике Молдова: тенденции и перспективы Акири И. Завантажити
  Підручник з української літератури як засіб організації особистісно орієнтованого і компетентнісного навчання Бійчук Г. Завантажити
  Застосування допоміжних елементів у розв’язуванні задач підручника з геометрії Бурда М. Завантажити
  Реалізація культурологічного підходу у сучасних підручниках української літератури Гоголь Н. Завантажити
  Технологія доповненої реальності в підручниках нового покоління Гончарова Н. Завантажити
  Зміст і структура сучасного шкільного підручника української мови в компетентнісному вимірі української освіти Горошкіна О. Завантажити
  Соціалізація учнів засобами підручника з основ правознавства Жидкова Н. Завантажити
  Підручник з фізики для гімназії як засіб реалізації діяльнісного підходу Засєкін Д. Завантажити
  Формування ключових компетентностей засобами підручника Засєкіна Т., Тишковець М. Завантажити
  Дидактические функции современного школьного учебника Имашев Г. Завантажити
  Соціально-педагогічне партнерство як демократична модель державно-громадської взаємодії та компонента підручника для керівника освіти Калініна Л., Лісова Н. Завантажити
  Проблеми персоналій в змісті сучасного підручника з географії Логінова А., Ісько О. Завантажити
  Соціальний модус childfree як змістова компонента підручника для керівника освіти Малюга М., Калініна Г. Завантажити
  Принцип диференційованого навчання та його реалізація в сучасній школі Німеччини засобами підручника Мартинюк О. Завантажити
  Діагностика сформованості складників предметної компетентності учнів гімназії засобами підручника фізики Мельник Ю. Завантажити
  Реалізація змістової лінії «Підприємливість та економічна грамотність» у географічному курсі «Господарство: Україна і світ» Надтока В., Надтока О. Завантажити
  Організація пізнавально-самостійної роботи учнів ліцею засобом навчального посібника «Прикладна економіка» Назаренко Т. Завантажити
  Управління формуванням особистісного ставлення учнів до професійного самовизначення в опорному закладі освіти у змісті підручника для керівника Онаць О. Завантажити
  Школа експертів підручників: перспективи становлення Пархоменко Н. Завантажити
  Міжкультурна медіація — переосмислення місця і ролі рідної мови у навчанні іноземних мов Пасічник О. Завантажити
  Оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи з іноземних мов у контексті компетентнісного підходу Полонська Т. Завантажити
  Підручник української літератури в проекції на нову українську школу Приходько О. Завантажити
  Сучасні рішення проблеми шкільних підручників: Австрія Пушкарьова Т. Завантажити
  A foreign language textbook as a means for motivating students to learning activity in institutions of general secondary education Redko V., Polonska T. Завантажити
  Didactic functions of educational textbook for special course of profile technology training of engineering and technical orientation Tarara A., Sushko I. Завантажити
  Особливості формування змісту навчально-методичного комплексу з дисципліни «Перспектива та тіні» для студентів мистецьких коледжів Шкарупа Г. Завантажити
  Психолого-педагогические и структурно-содержательные особенности учебного пособия по литературе для 10 класса Юстинская Г., Захарова С. Завантажити
  Практичні рекомендації учителям предметів природничо-математичного циклу із використанням навчального посібника «Географія України» 10–11 класи Яценко В. Завантажити
  Сучасний підручник української літератури як засіб розвитку загальнокультурної компетентності учнів 11 класу Яценко Т. Завантажити