• Проблеми сучасного підручника (випуск 23)

  Найменування Автор Стаття
  Навчально-методичний комплект з курсу «Я досліджую світ» у вимірах компетентнісно орієнтованого навчання Бібік Н. М. Завантажити
  Електронний навчальний посібник з математики Васильєва Д. В. Завантажити
  Реалізація завдань змістових ліній початкового курсу мовно-літературної освіти у підручнику з читання Вашуленко О. П. Завантажити
  Принципи добору системи вправ до підручника з геометрії для ліцею Вашуленко О. П., Сердюк Е. Г. Завантажити
  Навчальні проєкти в курсі фізики гімназії та їх реалізація засобами сучасного підручника як складник методики компетентнісно орієнтованого навчання Головко М. В. Завантажити
  Динаміка змін методичного апарату шкільного підручника за часів незалежності України (на прикладі правознавства) Гупан Н. М., Пометун О. І. Завантажити
  Оцінювання старшокласниками ролі структурних складників підручників природничого циклу в організації власної навчальної діяльності Жук Ю. О., Ващенко Л. С. Завантажити
  Навчально-методичне забезпечення поглибленого вивчення фізики в основній школі (гімназії) Засєкін Д. О. Завантажити
  Управління культурним розвитком особистості в змісті підручника для керівників сфери освіти Калініна Л. М. Козлов Д. О. Завантажити
  Методи навчання філософії в контексті компетентнісно орієнтованої історичної і громадянської освіти в ліцеї Кришмарел В. Ю. Завантажити
  Пропедевтика астрономічних знань учнів гімназії засобами сучасного підручника фізики Крячко І. П. Завантажити
  Реалізація змістового блоку «величини» у НМК з математики для першого циклу НУШ Листопад Н. П. Завантажити
  Теоретичні засади візуалізації змісту підручників з історії для старшої школи у контексті компетентнісного навчання Малієнко Ю. Б. Завантажити
  Відображення питання здоров’я і безпеки життя людини у змісті шкільних підручників з біології Матяш Н. Ю. Завантажити
  Методологічні засади формування культурологічного змісту варіативного складника профільної технологічної освіти Мачача Т. С. Завантажити
  Дидактичні можливості підручника економіки для формування в учнів ліцею підприємницької компетентності Назаренко Т. Г. Завантажити
  Зарубіжний досвід використання електронних освітніх ресурсів як інструменту підготовки здобувачів базової середньої освіти до зовнішнього незалежного оцінювання Науменко С. О. Завантажити
  Підручник української мови як засіб формування мовленнєвої компетентності в учнів ЗЗСО з навчанням мовами національних меншин Петрук О. М, Кохно Т. Н. Завантажити
  Дидактичні вимоги до підручника з української мови для початкової школи в умовах компетентнісно орієнтованого навчання Пономарьова К. І. Завантажити
  Готовність учителів до компетентнісно орієнтованого навчання іноземних мов учнів сучасної початкової школи: аналіз результатів анкетування Редько В. Г., Полонська Т. К. Завантажити
  Розвиток історичної компетентності десятикласників засобами підручника історії України Ремех Т. О. Завантажити
  Педагогічні умови й методичні особливості реалізації змісту спецкурсу інженерно-технічного спрямування у процесі профільного навчання технологій Тарара А. М., Сушко І. А. Завантажити
  Особливості проектування змістового складника освітнього середовища гімназії Трубачева С. Е. Завантажити
  Формування умінь усного мовлення в молодших школярів – представників національних меншин на уроках української мови Хорошковська Т. П. Завантажити
  Вправи і завдання для словникової роботи учнів 1 класу ЗЗСО з навчанням мовами національних меншин у підручниках з української мови Шевчук Л. М. Завантажити
  Сучасний підручник як засіб розвитку творчих здібностей старшокласників в умовах профільного навчання (на матеріалі підручника з української літератури) Шелестова Л. В. Завантажити
  Компетентнісно орієнтований підручник української літератури для учнів 11 класу Яценко Т. О. Завантажити