Збірник наукових праць

"ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО ПІДРУЧНИКА" 

Випуск 27


ЗМІСТ

Дидактичні ідеї підручникотворення в умовах інформатизації освіти

Світлана Алєксєєва

Медіатекст як ресурс осучаснення й збагачення змісту підручника української мови

Неллі Бондаренко

Psychological and pedagogical conditions of application of QR-codes in modern textbooks of the New Ukrainian school

Lesia Viktorova,
Artur Kocharyan,
Valeryi Lashcul,
Olena Korotun

Дидактичні вимоги до компетентнісно-орієнтованих задач в процесі навчання математики

Вікторія Волошена

Сучасний посібник для учнів з курсу за вибором «Розв'язування задач з хімії, 10-11 класи»

Тетяна Вороненко

Методи навчання української мови у версії вчителів-предметників

Олена Горошкіна,
Неллі Бондаренко,
Валентина Новосьолова,
Людмила Попова

Рамкові підходи до створення компетентнісно орієнтованої системи вправ і завдань шкільного підручника

Антоніна Гривко

Науково-методичне забезпечення підготовки вчителя до реалізації компетентнісно орієнтованого навчання

Валентина Доротюк,
Фессалоніка Левченко,
Валентин Рогоза

Методичний вектор аналізу навчальної літератури з курсу «Кольорознавство» для студентів спеціальності «Дизайн»

Любов Ільницька

Підручники для 5-6 класів в аспекті формування природничо-наукової картини світу, образу світу учнів

Віра Ільченко,
Олексій Ільченко,
Оксана Гринюк

Структура навчально-методичного посібника «Загальна та неорганічна хімія» та формування компетентностей майбутніх провізорів і фармацевтів

Олена Крупко

Інтеграція як концепт сучасного підручникотворення

Юлія Малієнко

Наукові основи формування змісту технологічної базової середньої освіти

Тетяна Мачача

Наступність початкової та базової природничої освіти як умова розбудови Нової української школи

Світлана Науменко 

Навчально-дослідницькі завдання в структурі підручника з інтегрованого курсу «Я досліджую світ»

Тетяна Павлова

Методичні засади відображення культурологічного блоку в змісті шкільних підручників з іноземних мов радянського періоду

Олександр Пасічник,
Олена Пасічник

Проєктування підручника з інтегрованого курсу історії та громадянської освіти для 5-го класу

Олена Пометун,
Нестор Гупан

Особливості модельних навчальних програм з української мови для 5-6 класів

Анжеліка Попович

Методика проєктування варіативного складника освітньої програми гімназії як чинника розроблення нового навчально-методичного забезпечення

Дмитро Пузіков 

Пропедевтика вивчення програмування у початковій школі за підручниками інформатики освітньої технології «Росток»

Тамара Пушкарьова,
Ольга Рибалко

Деякі системно-методичні особливості укладання модульно-інтегрованого навчального підручника

Тамара Пушкарьова

Шкільний курс зарубіжної літератури в контексті реалізації нового державного стандарту базової середньої освіти

Валентина Снєгірьова

Психолого-педагогічний супровід формування професійно-методичної спрямованості майбутніх фахівців дошкільної освіти

Олена Соцька,
Ірина Непомняща

Партнерські засади державного-громадського управління як предмет розгляду в підручнику для керівника освіти

Олег Топузов,
Людмила Калініна,
Наталія Лісова,
Ганна Калініна,
Микола Малюга

Формування інформаційної грамотності учнів як складова елементів навчального матеріалу електронних підручників

Оксана Чорноус

Features of the formation of the mythological picture of the world

Svitlana Yakymenko

Підручник літератури як засіб розвитку самостійної читацької діяльності учнів у реаліях Нової української школи

Таміла Яценко