Засновник: Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України  
Рік заснування: 2002 

Збірник наукових праць є науковим фаховим виданням України категорії «Б» у галузі педагогіки. Наказ МОН України № 409 від 17.03.2020 року. 

Тематика:  
актуальні питання теорії підручникотворення, особливості створення сучасної навчальної 
і науково-методичної літератури

Реферативні бази даних: 

ISSN: 2411-1309

ISBN 978-966-544-404-5

Наукометричні бази: 
 

              

Свідоцтво про державну реєстрацію: Серія КВ № 20775-10575 ПР від 13.06.2014 

Фахова реєстрація у ДАК України: Затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 17.01.2014 №41 (Зі змінами від 29.09.14 № 1081)

 

Спеціальність ДАК: педагогіка

 

Періодичність: двічі на рік

 

Мова видання: українська, російська, англійська

 

Засновник: Інститут педагогіки НАПН України

 

Головний редактор: 
Топузов О.М.член-кореспондент НАПН України, доктор пед. наук, професор

 

Заступники головного редактора: 

Головко М.В., канд. пед. наук, с.н.с., доцент 

Засєкіна Т.М., канд. пед.наук, с.н.с.

 

Відповідальний редактор: 

Гораш К.В., канд. пед. наук, с.н.с.

 

Відповідальний секретар: 

Кришмарел В.Ю. 

 

Адреса редакції: 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 52-д

Телефон: + 38 (044) 481 37 72 

e-mail:  psp-ip@ukr.net