Редакційна колегія

«Проблеми сучасного підручника»

 

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР

Топузов Олег Михайлович, дійсний член НАПН України, доктор педагогічних  наук, професор, директор Інституту педагогіки НАПН України, Україна.

ORCID https://orcid.org/0000-0001-7690-1663

ЗАСТУПНИК ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА

Арістова Наталія Олександрівна, доктор педагогічних наук, професор, старший науковий співробітник відділу дидактики, Інститут педагогіки НАПН України, Україна.

ORCID http://orcid.org/0000-0002-0943-8039

ЧЛЕНИ РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ

Акірі Іон Костянтинович, доктор фізико-математичних наук, конференціар (доцент), завідувач кафедри «Математика і природничі науки» Інституту педагогічних наук.  м. Кишиневу, Республіка Молдова.

Бакум Зінаїда Павлівна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри української мови, Криворізький державний педагогічний університет, Україна.

ORCID  http://orcid.org/0000-0001-8357-616

Бібік Надія Михайлівна, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України, головний науковий співробітник відділу початкової освіти, Інститут педагогіки НАПН України, Україна

ORCID https://orcid.org/0000-0001-7511-270X

Богданець-Білоскаленко Наталія Іванівна, доктор педагогічних  наук, професор, завідувач відділу навчання мов національних меншин та зарубіжної літератури, Інститут педагогіки НАПН України, Україна.

ORCID  https://orcid.org/0000-0001-6793-8018

Валат Войжеш,  габілітований доктор, професор, завідувач кафедри  загальноосвітніх та освітніх систем, Університет Жешува,  Польща.

ORCID  https://orcid.org/0000-0002-8714-8512

Гораш Катерина Вікторівна, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, завідувач науково-організаційного відділу Інституту педагогіки НАПН України, Україна. 

ORCID  https://orcid.org/0000-0001-8625-9774  

Доброскок Ірина Іванівна, доктор педагогічних наук, професор, головний науковий співробітник відділу дидактики, Інститут педагогіки НАПН України, Україна.

ORCID  https://orcid.org/0000-0002-3937-8428

Жук Юрій Олексійович, доктор педагогічних наук, доцент, завідувач відділу моніторингу та оцінювання якості загальної середньої освіти, Інститут педагогіки НАПН України.

ORCID https://orcid.org/0000-0002-6932-2484

Імашев Гізатула Імашевич, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри фізики і технічних дисциплін, Атираунський державний університет, Республіка Казахстан.

Калініна Людмила Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, вчений секретар Інституту педагогіки НАПН України, Україна.

ORCID https://orcid.org/0000-0003-0534-6089

Кришмарел Вікторія Юріївна, кандидат філософських наук, старший науковий співробітник відділу суспільствознавчої освіти Інституту педагогіки НАПН України, Україна.

Назаренко Тетяна Геннадіївна, доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу навчання географії та економіки Інституту педагогіки НАПН України, Україна.

ORCID https://orcid.org/0000-0001-7354-5245

Скворцова Світлана Олексіївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри математики і методики її навчання, Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського», Україна.

ORCID https://orcid.org/0000-0003-4047-1301

Смирнова-Трибульська Євгенія,  габілітований доктор гуманітарних наук у галузі соціальних наук з педагогіки, професор,  завідувачка кафедри гуманітарної освіти та педагогічних допоміжних наук  WEiNoE UŚ Інституту педагогіки (факультет соціальних наук), Сілезький університет у Катовіце, Республіка Польща.

Тарасенко Галина Сергіївна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри екології, природничих та   математичних наук, Вінницька академія неперервної освіти, Україна.

ORCID https://orcid.org/0000-0001-9394-2600  

Уска Світлана, доктор педагогічних наук, професор, провідний науковий співробітник факультету освіти, мови та дизайну Академії технологій м. Резекне, Латвія.

ORCID https://orcid.org/0000-0003-1225-3139  

Шавініна Лариса Михайлівна, габілітований доктор, професор кафедри досліджень мов, Квебецький університет в Оттаві, Канада.