(1)
Полонська, Т. ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ З ІНОЗЕМНИХ МОВ У КОНТЕКСТІ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ. ПСП 2019, 224-237.