(1)
Лисовская, Т. В. .; Скивицкая, М. Е. РЕАЛІЗАЦІЯ АКТУАЛЬНИХ НАУКОВИХ ПІДХОДІВ У ЗМІСТІ ПІДРУЧНИКА МАТЕМАТИКИ XI КЛАСУ ДЛЯ УЧНІВ З І НТЕЛЕКТУАЛЬНОЮ НЕДОСТАТНІСТЮ. ПСП 2018, 212-222.