(1)
Мороз, П. .; Мороз, І. . Інтегрування історії повсякденності у шкільний курс історії: дослідницький аспект. ПСП 2023, 86-101.