(1)
Пасічник, О. .; Пасічник, О. . Технологія CLIL як засіб поглиблення компетентнісної спрямованості змісту навчання іноземних мов: зарубіжний досвід та вітчизняні реалії. ПСП 2023, 134-148.