(1)
Волошена, В. . Шляхи реалізації практико-орієнтованого навчання геометрії в гімназії відповідно до етапів вивчення математичних понять. ПСП 2024, 38-48.