Полонська, Т. (2019). ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ З ІНОЗЕМНИХ МОВ У КОНТЕКСТІ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ. Проблеми сучасного підручника, (22), 224–237. https://doi.org/10.32405/2411-1309-2019-22-224-237