Мороз, П. ., & Мороз, І. . (2023). Інтегрування історії повсякденності у шкільний курс історії: дослідницький аспект. Проблеми сучасного підручника, (30), 86–101. https://doi.org/10.32405/2411-1309-2023-30-86-101