Топузов, О., Калініна, Л. ., & Рогоза, В. . (2024). Реалізація STEM-освіти й модернізація українського шкільного куррикулуму, як чинники покращання природничо-наукової грамотності учнів у ракурсі досягнення цілей PISA. Проблеми сучасного підручника, (31), 241–257. https://doi.org/10.32405/2411-1309-2023-31-241-257