Гамолко, С. Н. . (2018) «РЕАЛІЗАЦІЯ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ ПІД ЧАС СТВОРЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО ПІДРУЧНИКА ‘ДОПРИЗОВНА ПІДГОТОВКА’ ДЛЯ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТ И», Проблеми сучасного підручника, (20), с. 55–61. доступний у: https://ipvid.org.ua/index.php/psp/article/view/210 (дата звернення: 18 Квітень 2024).