[1]
С. Н. . Гамолко, «РЕАЛІЗАЦІЯ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ ПІД ЧАС СТВОРЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО ПІДРУЧНИКА ‘ДОПРИЗОВНА ПІДГОТОВКА’ ДЛЯ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТ И», ПСП, вип. 20, с. 55–61, Чер 2018.