[1]
Т. В. . Лисовская і М. Е. Скивицкая, «РЕАЛІЗАЦІЯ АКТУАЛЬНИХ НАУКОВИХ ПІДХОДІВ У ЗМІСТІ ПІДРУЧНИКА МАТЕМАТИКИ XI КЛАСУ ДЛЯ УЧНІВ З І НТЕЛЕКТУАЛЬНОЮ НЕДОСТАТНІСТЮ», ПСП, вип. 20, с. 212–222, Чер 2018.