Полонська, Т. «ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ З ІНОЗЕМНИХ МОВ У КОНТЕКСТІ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ». Проблеми сучасного підручника, вип. 22, Червень 2019, с. 224-37, doi:10.32405/2411-1309-2019-22-224-237.