Гамолко, С. Н. . «РЕАЛІЗАЦІЯ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ ПІД ЧАС СТВОРЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО ПІДРУЧНИКА ‘ДОПРИЗОВНА ПІДГОТОВКА’ ДЛЯ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТ И». Проблеми сучасного підручника, вип. 20, Червень 2018, с. 55-61, https://ipvid.org.ua/index.php/psp/article/view/210.