Топузов, О., Л. . Калініна, і В. . Рогоза. «Реалізація STEM-освіти й модернізація українського шкільного куррикулуму, як чинники покращання природничо-наукової грамотності учнів у ракурсі досягнення цілей PISA». Проблеми сучасного підручника, вип. 31, Січень 2024, с. 241-57, doi:10.32405/2411-1309-2023-31-241-257.