Про журнал

Засновник: Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України

Рік заснування: 2002

Збірник наукових праць є науковим фаховим друкованим виданням України категорії «Б» (педагогічні науки, спеціальності – 011, 012, 013, 014, 015, 231). Наказ МОН України № 409 від 17.03.2020 року. 

DOI: 10.32405/2411-1309

Тематика: актуальні питання теорії підручникотворення, особливості створення сучасної навчальної і науково-методичної літератури

Періодичність: двічі на рік

ISSN: 2411-1309 (Print), 2411-7447 (Online), ISSN-L 2411-1309

Свідоцтво про державну реєстрацію: Серія КВ № 20775-10575 ПР від 13.06.2014

Мови видання: українська, англійська