Редакційна колегія

Редакційна колегія збірника наукових праць «Проблеми сучасного підручника»

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР
Топузов Олег Михайлович, дійсний член НАПН України, доктор педагогічних  наук, професор, директор Інституту педагогіки НАПН України, Україна.
 https://orcid.org/0000-0001-7690-1663

ЗАСТУПНИКИ ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА

Головко Микола Васильович, доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, доцент, заступник директора з наукової роботи, Інститут педагогіки НАПН України, Україна
https://orcid.org/0000-0002-8634-591X

Арістова Наталія Олександрівна, доктор педагогічних наук, професор, старший науковий співробітник відділу дидактики, Інститут педагогіки НАПН України, Україна.
http://orcid.org/0000-0002-0943-8039

ЧЛЕНИ РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ
Акірі Іон Костянтинович, доктор фізико-математичних наук, конференціар (доцент), завідувач кафедри «Математика і природничі науки» Інституту педагогічних наук.  м. Кишиневу, Республіка Молдова.

Бакум Зінаїда Павлівна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри української мови, Криворізький державний педагогічний університет, Україна.
  http://orcid.org/0000-0001-8357-616

Бібік Надія Михайлівна, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України, головний науковий співробітник відділу початкової освіти, Інститут педагогіки НАПН України, Україна
 https://orcid.org/0000-0001-7511-270X

Богданець-Білоскаленко Наталія Іванівна, доктор педагогічних  наук, професор, завідувач відділу навчання мов національних меншин та зарубіжної літератури, Інститут педагогіки НАПН України, Україна.
  https://orcid.org/0000-0001-6793-8018

Валат Войжеш,  габілітований доктор, професор, завідувач кафедри  загальноосвітніх та освітніх систем, Університет Жешува,  Польща.
  https://orcid.org/0000-0002-8714-8512

Доброскок Ірина Іванівна, доктор педагогічних наук, професор, головний науковий співробітник відділу дидактики, Інститут педагогіки НАПН України, Україна.
  https://orcid.org/0000-0002-3937-8428

Жук Юрій Олексійович, доктор педагогічних наук, доцент, завідувач відділу моніторингу та оцінювання якості загальної середньої освіти, Інститут педагогіки НАПН України.
 https://orcid.org/0000-0002-6932-2484

Засєкіна Тетяна Миколаївна, доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, заступник директора з науково-експериментальної роботи Інституту педагогіки НАПН України, Україна
 https://orcid.org/0000-0001-9362-5840

Імашев Гізатула Імашевич, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри фізики і технічних дисциплін, Атираунський державний університет, Республіка Казахстан.

Калініна Людмила Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, вчений секретар Інституту педагогіки НАПН України, Україна.
 https://orcid.org/0000-0003-0534-6089

Кодлюк Ярослава Петрівна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки і методики початкової та дошкільної освіти, завідувач науково-дослідної лабораторії шкільного підручника Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, Україна
 https://orcid.org/0000-0003-0851-3436

Ладоня Катерина Юріївна, доктор філософії (філологія), завідувач науково-організаційного відділу, Інститут педагогіки НАПН України, Україна (відповідальний редактор).
 https://orcid.org/0000-0002-1863-0428

Малихін Олександр Володимирович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу міжнародних зв’язків та наукової співпраці, Інститут педагогіки НАПН України, Україна.
 https://orcid.org/0000-0001-6042-6298

Назаренко Тетяна Геннадіївна, доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу навчання географії та економіки Інституту педагогіки НАПН України, Україна.
 https://orcid.org/0000-0001-7354-5245

Скворцова Світлана Олексіївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри математики і методики її навчання, Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського», Україна.
 https://orcid.org/0000-0003-4047-1301

Смирнова-Трибульська Євгенія,  габілітований доктор гуманітарних наук у галузі соціальних наук з педагогіки, професор,  завідувачка кафедри гуманітарної освіти та педагогічних допоміжних наук  WEiNoE UŚ Інституту педагогіки (факультет соціальних наук), Сілезький університет у Катовіце, Республіка Польща.

Тарасенко Галина Сергіївна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри екології, природничих та   математичних наук, Вінницька академія неперервної освіти, Україна.
 https://orcid.org/0000-0001-9394-2600  

Уска Світлана, доктор педагогічних наук, професор, провідний науковий співробітник факультету освіти, мови та дизайну Академії технологій м. Резекне, Латвія.
 https://orcid.org/0000-0003-1225-3139  

Шавініна Лариса Михайлівна, габілітований доктор, професор кафедри досліджень мов, Квебецький університет в Оттаві, Канада.