№ 23 (2019)
Статті

МЕТОДИ НАВЧАННЯ ФІЛОСОФІЇ В КОНТЕКСТІ КОМПЕТЕНТНІСНО ОРІЄНТОВАНОЇ ІСТОРИЧНОЇ І ГРОМАДЯНСЬКОЇ ОСВІТИ В ЛІЦЕЇ

Вікторія Кришмарел
Про автора

Опубліковано 30.12.2019

Ключові слова

  • філософія,
  • школа,
  • історія,
  • читання,
  • методичні умови

Як цитувати

Кришмарел, В. (2019). МЕТОДИ НАВЧАННЯ ФІЛОСОФІЇ В КОНТЕКСТІ КОМПЕТЕНТНІСНО ОРІЄНТОВАНОЇ ІСТОРИЧНОЇ І ГРОМАДЯНСЬКОЇ ОСВІТИ В ЛІЦЕЇ. Проблеми сучасного підручника, (23), 123. https://doi.org/10.32405/2411-1309-2019-23-123

Анотація

Зважаючи на наявний інтерес та затребуваність навчання критичного мислення у світі, розглядаємо його як базис для наскрізного навчання філософії (адже це такі типи мислення, понятійні поля яких збігаються в основних пізнавальних операціях – аналіз, синтез, оцінювання). Наскрізне вивчення філософії в школі є загальносвітовою тенденцією, яка зумовлена кількома чинниками: формування навичок аргументованого представлення власної думки усно та на письмі, вміння співставляти інформацію з різних джерел, вправність у висуванні гіпотез та аргументації власної позиції, здатність критично мислити щодо різних проблемних питань тощо. Країни, де високі показники навчання філософії в школі, показують і високі результати за міжнародною системою PISA, а також мають зростаючі економічні та соціальні показники. Крім того, таке навчання відповідає реформам в освіті України. Філософію в школі ми розуміємо як навчання вдумливому читанню, вмінню аналізувати, синтезувати та оцінювати інформацію, аргументацію, а також вправності у вираженні своєї думки у письмовій формі та обґрунтуванні власної позиції.