№ 23 (2019)
Статті

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРОЛОГІЧНОГО ЗМІСТУ ВАРІАТИВНОГО СКЛАДНИКА ПРОФІЛЬНОЇ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ

Тетяна Мачача
Про автора

Опубліковано 30.12.2019

Ключові слова

  • профільна технологічна освіта,
  • зміст варіативного складника технологічної освіти,
  • інноваційні підходи,
  • інтегровані курси,
  • критерії добору змісту

Як цитувати

Мачача, Т. (2019). МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРОЛОГІЧНОГО ЗМІСТУ ВАРІАТИВНОГО СКЛАДНИКА ПРОФІЛЬНОЇ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ. Проблеми сучасного підручника, (23), 171. https://doi.org/10.32405/2411-1309-2019-23-171

Анотація

У статті подано методологічні орієнтири формування змісту варіативного складника профільної технологічної освіти, зокрема навчальних програм курсів за вибором. Означено роль вчителя в цьому процесі. Обґрунтовано компетентнісний, культурологічний і інтеграційний підходи до розробки навчальних програм інтегрованих курсів, розкрито критерії добору їх змісту. Доведено доцільність структурування змісту на культурологічних засадах, зважаючи на чинники успішного виконання проєктів. Визначено рівні інтеграції технологічного профільного навчання – ціннісно-смисловий, змістовий, операційно-діяльнісний. Означено процес проєктування навчальної програми інтегрованого курсу в межах змісту варіативного складника профільної технологічної освіти на прикладі авторської навчальної програми «Проєктування виробів в етностилі», що допоможе вчителю самостійно розробляти авторську програму курсу за вибором.