№ 22 (2019)
Статті

ДІАГНОСТИКА СФОРМОВАНОСТІ СКЛАДНИКІВ ПРЕДМЕТНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ ГІМНАЗІЇ ЗАСОБАМИ ПІДРУЧНИКА ФІЗИКИ

Юрій Мельник
Про автора

Опубліковано 01.06.2019

Ключові слова

  • гімназія,
  • базовий курс фізики,
  • методика компетентнісно орієнтованого навчання,
  • освітні результати,
  • предметна компетентність,
  • діагностика,
  • тестові завдання
  • ...Більше
    Менше

Як цитувати

Мельник, Ю. (2019). ДІАГНОСТИКА СФОРМОВАНОСТІ СКЛАДНИКІВ ПРЕДМЕТНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ ГІМНАЗІЇ ЗАСОБАМИ ПІДРУЧНИКА ФІЗИКИ. Проблеми сучасного підручника, (22), 153–163. https://doi.org/10.32405/2411-1309-2019-22-153-163

Анотація

У статті проаналізовано основні дидактичні функції й завдання результативного складника сучасного підручника, як основи методичної системи компетентнісно орієнтованого навчання фізики учнів гімназії. Обґрунтовано, що саме підручник нового покоління, зміст та методичний апарат якого створено на засадах компетентнісного, особистісно-орієнтованого та діяльнісного підходів, має стати важливим засобом діагностики сформованості ключових та предметної компетентностей учнів. Наголошено на тому, що значні функціональні можливості у процесі діагностики сформованості предметних знань і відповідних способів діяльності, здатності й готовності застосовувати вивчене у різноманітних навчальних і життєвих ситуаціях належать тестовим завданням і запитанням, які утворюють цілісну дидактичну систему, що складається з різних типів компетентнісно орієнтованих задач — тренувальні, обчислювальні, якісні, графічні, творчі тощо.