№ 22 (2019)
Статті

ДИДАКТИЧНІ ФУНКЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПОСІБНИКА ДЛЯ СПЕЦКУРСУ З ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНОГО СПРЯМУВАННЯ

Анатолій Тарара
Про автора
Інна Сушко
Про автора

Опубліковано 01.06.2019

Ключові слова

 • профільне навчання технологій,
 • спецкурси,
 • проектно-технологічна компетентність,
 • проектування змісту,
 • наукова основа,
 • свідомий вибір професії,
 • педагогічні умови,
 • методичні особливості,
 • методичний апарат
 • ...Більше
  Менше

Як цитувати

Тарара A., & Сушко I. (2019). ДИДАКТИЧНІ ФУНКЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПОСІБНИКА ДЛЯ СПЕЦКУРСУ З ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНОГО СПРЯМУВАННЯ. Проблеми сучасного підручника, (22), 274–289. https://doi.org/10.32405/2411-1309-2019-22-274-289

Анотація

У статті розкрито особливості проектування змісту спецкурсу для профільного навчання технологій. Сформульовано низку інноваційних ідей, способів і підходів, розроблено структурно-функціональну модель, що склало науково-теоретичну основу проектування змісту навчального посібника спецкурсу інженерно-технічного спрямування «Проектування і конструювання об’єктів техніки». Обґрунтовано важливість змісту спецкурсу для формування в учнів проектно-технологічної компетентності, творчого технічного потенціалу, забезпечення свідомого вибору учнями своєї майбутньої професійної діяльності інженерно-технічного спрямування. Визначено педагогічні умови й методичні особливості реалізації змісту спецкурсу в навчальному процесі ліцею (старшій школі) на засадах компетентнісного підходу. Розкрито особливості використання спецкурсу в навчальному процесі в комплексі з профільним предметом і як окремо взятого курсу за вибором. Обґрунтовано важливість багатогранного й широкопланового методичного апарату посібника спецкурсу для ґрунтовного оволодіння учнями змістом спецкурсу «Проектування і конструювання об’єктів техніки», ефективного виконання завдань профільного навчання за його змістом. Визначено механізм контролю якості знань учнів з основ проектно-конструкторської діяльності. Наведено результати експериментального апробування з метою виявлення ефективності змісту посібника спецкурсу для профільного навчання технологій інженернотехнічного спрямування.