№ 26 (2021)
Статті

ОНОВЛЕННЯ ЗМІСТУ ПІДРУЧНИКІВ З СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ В КОНТЕКСТІ ІННОВАЦІЙНИХ ОСВІТНІХ СТАНДАРТІВ

Тетяна Опалюк
Про автора

Опубліковано 01.06.2021

Ключові слова

  • соціальний працівник,
  • навчальний посібник,
  • підручник «Соціальна робота»,
  • освітні стандарти,
  • компетентнісна освіта

Як цитувати

Опалюк T. (2021). ОНОВЛЕННЯ ЗМІСТУ ПІДРУЧНИКІВ З СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ В КОНТЕКСТІ ІННОВАЦІЙНИХ ОСВІТНІХ СТАНДАРТІВ. Проблеми сучасного підручника, (26), 154‐164. https://doi.org/10.32405/2411-1309-2021-26-154‐164

Анотація

У статті представлено результати аналізу проблеми освітніх стандартів майбутнього соціального працівника та можливості їх реалізації в контексті компетентнісної системи професійної освіти, оновлення змісту підручників, навчальних посібників, за якими здійснюється підготовка фахівців цієї сфери. Обґрунтовано необхідність комплексного підходу до запровадження освітніх стандартів, інтегруючи загальне та спеціальне, професійне та особистісне. Аргументовано позицію, відповідно до якої осучаснення системи професійної підготовки сучасного працівника соціальної сфери, її змістово-технологічного забезпечення, відповідно до європейських та державних стандартів якості, є складною та багатофункціональною проблемою. Вона потребує комплексності підходу до її вирішення й стосується насамперед узгодження з інноваційною системою соціальної діяльності. Освітні стандарти соціального працівника досліджено на основі процесів інтеграції, диференціації, взаємодії загального та індивідуалізованого. Ідеться про пошук балансу між об’єктивно заданими стандартами якості освіти та особистісно орієнтованими моделями компетентного фахівця, що реалізуються згідно з концепцією «Я – майбутній соціальний працівник». Зокрема, акцентовано увагу на особистісний складовій професійної компетентності, що забезпечується за рахунок інтеграції професійного та особистісного в навчальному процесі вищої школи, освітній діяльності в цілому. Вказано на значення діагностичної складової системи, що дає змогу не лише визначати його якісні показники, а й регулювати процес, постійно звіряючи результати підготовки фахівця з освітньо-кваліфікаційними характеристиками якості.
Також проаналізовано державні освітні стандарти в галузі соціальної роботи, які інтегрують державні й регіональні компоненти, реагуючи на конкретні запити соціуму. З означених позицій вивчено освітні стандарти (прийняті у 2019 р.), відповідно до яких соціальний працівник у процесі навчання повинен оволодіти трьома блоками професійних компетентностей. Наголошено, що й змістово-технологічний супровід реалізації освітніх програм повинен бути спрямованим на реалізацію цих блоків компетентностей майбутніх соціальних працівників, тобто адекватним визначеним освітнім стандартам.