№ 26 (2021)
Статті

ДИДАКТИКО-МЕТОДИЧНІ КОНЦЕПТИ КОМПЕТЕНТНІСНО ОРІЄНТОВАНОГО ЗМІСТУ ШКІЛЬНОГО ПІДРУЧНИКА ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Валерій Редько
Біографія

Опубліковано 01.06.2021

Ключові слова

  • компетентнісно орієнтований зміст,
  • шкільний підручник іноземної мови,
  • ключові та предметні компетентності,
  • ситуаційне навчання іншомовного спілкування

Як цитувати

Редько, В. (2021). ДИДАКТИКО-МЕТОДИЧНІ КОНЦЕПТИ КОМПЕТЕНТНІСНО ОРІЄНТОВАНОГО ЗМІСТУ ШКІЛЬНОГО ПІДРУЧНИКА ІНОЗЕМНОЇ МОВИ. Проблеми сучасного підручника, (26), 199‐214. https://doi.org/10.32405/2411-1309-2021-26-199‐214

Анотація

У статті автор визначає та інтерпретує дидактичну і методичну сутність компетентнісно орієнтованого змісту шкільного підручника іноземної мови, в якому презентується оновлена система методів, форм і засобів навчання іншомовного спілкування. Особливу увагу зосереджено на формуванні в учнів міжкультурної іншомовної комунікативної компетентності як предметної, визначено її сутність, інтерпретовано змістові лінії, що дозволяє чіткіше уявити напрями навчальної діяльності, спрямованої на оволодіння зазначеною компетентністю. Обґрунтовано методичні функції навчально-мовленнєвих ситуацій як засобів компетентнісно орієнтованого навчання іншомовного спілкування. Представлено результати емпіричних досліджень цієї проблеми. Основні концепти пропонованої технології були використані автором під час конструювання оновленого змісту підручників іспанської мови для початкової школи і дали позитивні результати.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.