№ 25 (2020)
Статті

КОНЦЕПЦІЯ СИСТЕМИ ПІДРУЧНИКІВ В АСПЕКТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ТРАНСДИСЦИПЛІНАРНОГО ПІДХОДУ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

Віра Ільченко
Про автора
Костянтин Гуз
Про автора
Олексій Ільченко
Про автора
Ірина Олійник
Про автора

Опубліковано 30.12.2020

Ключові слова

  • Концепція розвитку природничо-математичної освіти,
  • STEM-освіта,
  • модель освіти сталого розвитку,
  • трансдисциплінарний, цілісний підхід у навчальному процесі,
  • основний дидактичний принцип для формування системи підручників,
  • наукова картина світу,
  • життєствердний національний образ світу
  • ...Більше
    Менше

Як цитувати

Ільченко, В., Гуз, К., Ільченко, О., & Олійник, І. (2020). КОНЦЕПЦІЯ СИСТЕМИ ПІДРУЧНИКІВ В АСПЕКТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ТРАНСДИСЦИПЛІНАРНОГО ПІДХОДУ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ. Проблеми сучасного підручника, (25), 65–75. https://doi.org/10.32405/2411-1309-2020-25-65-75

Анотація

У статті розглянуто принципи втілення трансдисциплінарного, цілісного підходу в системі підручників, навчально-методичних комплектів у світлі Концепції розвитку природничо-математичної освіти (STEM-освіти); розкрито можливості використання досвіду розроблення впровадження системи підручників моделі освіти сталого розвитку «Довкілля», особливості навчального процесу формування наукової картини світу, її особистісно значимої складової — життєствердного національного образу світу учнів початкової, основної, профільної школи, роль систематичних уроків у довкіллі під час вивчення всіх предметів. З досвіду експериментальної перевірки, впровадження освіти для сталого розвитку розкрито роль основного дидактичного принципу формування змісту освітніх галузей, системи програм, підручників, що їх реалізують, акцентовано увагу на ролі наскрізних закономірностей у цьому процесі.