№ 25 (2020)
Статті

ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ УЧНІВ 5—6-Х КЛАСІВ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ДОБІР ЗМІСТУ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Олександр Пасічник
Про автора

Опубліковано 30.12.2020

Ключові слова

  • зміст навчання,
  • іноземна мова,
  • вікові особливості,
  • кліпове мислення,
  • зона найближчого розвитку,
  • мотивація,
  • комунікативність
  • ...Більше
    Менше

Як цитувати

Пасічник, О. (2020). ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ УЧНІВ 5—6-Х КЛАСІВ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ДОБІР ЗМІСТУ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ. Проблеми сучасного підручника, (25), 88–102. https://doi.org/10.32405/2411-1309-2020-25-88-102

Анотація

У статті проаналізовано вікові особливості учнів 5—6-х класів з метою виявити та окреслити оптимальні підходи до добору та організації змісту навчання іноземних мов. Вказано, що одним із пріоритетів навчання у 5-му класі мають стати систематизація та узагальнення матеріалу, який вивчався у початковій школі. Водночас набутий у початковій школі іншомовний досвід та перебудова мотиваційного компонента дають змогу поступово розширювати тематику змісту навчання, дотичну до сфери особистих інтересів учнів. Зазначено, що розвиток абстрактного мислення, здатність систематизувати і аналізувати дають учням змогу не лише оволодівати новим мовним та мовленнєвим матеріалом, а й формувати в них ефективні стратегії навчальної діяльності, які у подальшому будуть основою для самостійного здобування знань. Окрему увагу приділено тому, що соціальні мережі, які стали для підлітків популярною платформою для спілкування та отримання інформаційного контенту, суттєво впливають на особливості сприйняття інформації через формування в них кліпового мислення. Наведено рекомендації щодо організації процесу навчання з метою подолання негативних наслідків кліпового мислення. Водночас, розглядаючи кліповий формат подання інформації як об’єктивне явище, запропоновано інтегрувати його до процесу навчання мови.