№ 25 (2020)
Статті

МЕТОДИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ НОВОГО ПІДРУЧНИКА З ЛІТЕРАТУРНОГО ЧИТАННЯ У 3-МУ КЛАСІ

Олександра Савченко
Про автора

Опубліковано 30.12.2020

Ключові слова

  • другий цикл початкової освіти,
  • типова освітня програма,
  • змістові лінії,
  • підручник,
  • літературне читання

Як цитувати

Савченко, О. (2020). МЕТОДИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ НОВОГО ПІДРУЧНИКА З ЛІТЕРАТУРНОГО ЧИТАННЯ У 3-МУ КЛАСІ. Проблеми сучасного підручника, (25), 133–148. https://doi.org/10.32405/2411-1309-2020-25-133-148

Анотація

У статті проаналізовано потенціал нового підручника з літературного читання для 3-го класу в рамках реалізації вимог типової освітньої програми. Констатовано, що конструювання першого підручника за вимогами нової типової освітньої програми, його методичний аналіз є, безперечно, актуальними. Визначено функції підручника, які реалізовано у взаємозв’язку: інформаційну; мотиваційну; виховну і розвивальну; ілюстративну; контрольно-оцінювальну; технологічну. Розкрито теоретичні та методичні засади реалізації у підручнику змістових ліній програми. Змістова лінія «Досліджуємо і взаємодіємо медіа» є новою в початковій освіті. Вона орієнтована на підготовку молодших школярів до розвивальної і безпечної взаємодії з інформаційним простором, який щільно оточує їх змалку. Для реалізації завдань цієї змістової лінії у підручнику використано інноваційні засоби: прямий — «Медіавіконця» і опосередкований — медійні завдання до текстів і ситуацій. Такі засоби розширюють і збагачують читацький простір молодших школярів, розвивають у них критичне й емоційне мислення. Підкреслено, що домінантою ілюстративної функції підручника обрано колаж. Цей формат дає змогу візуалізувати основні ідеї підручника (великий колаж як візитна картка книги, а менші як заставка до кожного розділу). Форзаци унаочнюють центральну ідею — створити передумови, щоб книга була в житті дитини. Визначено орієнтири для впровадження нового підручника в освітній процес та висвітлено особливості планування уроків (рекомендовано звернути увагу на чіткі формулювання до системи уроків кожного розділу (теми); передбачити конкретно мету та очікувані результати стосовно навчальних досягнень учнів; звертати увагу читачів не лише на те, про що йдеться у творі, а й на те, як саме це відображено в сюжеті, образах дійових осіб, засобах виразності, позиції автора, ставленні до прочитаного). Зроблено висновок, що створення підручника з літературного читання для 3-го класу за типовими освітніми програмами є новим завданням для Нової української школи. Методичний апарат та ілюстративне забезпечення підручника, створено на засадах
діяльнісно-результатної освіти, мають потенціал для реалізації вимог усіх змістових ліній програми. Процесуальне виконання завдань створює передумови для розвитку позитивних особистісних якостей дитини-читача, формування відповідних ключових і предметних компетентностей.