№ 31 (2023)
Статті

Принципи побудови системи вправ і завдань для формування механізмів іншомовного спілкування

Ігор Горошкін
Біографія

Опубліковано 17.01.2024

Ключові слова

  • принцип,
  • вправа,
  • завдання,
  • система вправ і завдань,
  • іншомовне спілкування

Як цитувати

Горошкін, І. . (2024). Принципи побудови системи вправ і завдань для формування механізмів іншомовного спілкування. Проблеми сучасного підручника, (31), 61–71. https://doi.org/10.32405/2411-1309-2023-31-61-71

Анотація

У статті актуалізовано проблему визначення принципів побудови системи вправ і завдань як засобів механізмів іншомовного спілкування. На основі вивчення, аналізу й узагальнення наукових студій визначено, що система вправ і завдань – це ієрархічно структурована, дидактично й методично збалансована послідовність вправ та завдань, розроблених з урахуванням вимог Державного стандарту базової середньої освіти, модельної програми з іноземної мови, умов навчання, психологічних особливостей здобувачів освітнього процесу, що спрямована на вмотивоване й усвідомлене оволодіння учнями іншомовним матеріалом, формування в них умінь застосовувати іноземну мову як ефективний інструмент комунікації, потужний засіб пізнання іншої культури та репрезентації власної. Наголошено на необхідності врахування соціокультурного змісту системи вправ і завдань, дотримання вимог Державного стандарту базової середньої освіти. У цьому випадку система стає потужним інструментом досягнення мети навчання іноземних мов, визначеної стандартом і чинною модельною програмою.
Схарактеризовано принципи комунікативності, інтегрованого навчання всіх видів мовленнєвої діяльності та аспектів мови, домінувальної ролі вправ, активності, наочності, систематичності й послідовності наведено окремі приклади вправ і завдань.
Зазначено, що кожна вправа системи має визначати діяльність учнів, моделювати її, об’єднувати мовний і позамовний матеріал, забезпечувати активізацію словникового запасу учнів та засвоєння нової лексики, граматики в міжкультурному контексті. Для формування в учнів механізмів мовлення вправи мають поєднувати взаємозв’язане навчання всіх видів мовленнєвої діяльності. У цьому випадку можна говорити про їх комплексний характер.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.