№ 31 (2023)
Статті

Формувальне оцінювання професійних компетентностей майбутніх учителів географії

Олег Топузов
Біографія
Любов Вішнікіна
Біографія
Ліана Галушка
Біографія

Опубліковано 17.01.2024

Ключові слова

 • формувальне оцінювання,
 • компетентнісний контроль,
 • технологія,
 • мотивація навчально-пізнавальної діяльності студентів,
 • компетентнісно орієнтовані завдання,
 • майбутні вчителі географії
 • ...Більше
  Менше

Як цитувати

Топузов O. ., Вішнікіна L. ., & Галушка L. . (2024). Формувальне оцінювання професійних компетентностей майбутніх учителів географії. Проблеми сучасного підручника, (31), 258–270. https://doi.org/10.32405/2411-1309-2023-31-258-270

Анотація

У статті розглянуто сучасні напрями модернізації контролю та оцінювання навчальних досягнень майбутніх учителів географії, які сприяють підвищенню мотивації їхньої навчально-пізнавальної діяльності і покращенню навичок самоорганізації. Встановлено, що компетентнісний підхід до організації навчального процесу включає визначення рівня і якості професійних компетентностей. Проаналізовано проблему пошуку нових підходів до оцінювання навчальної діяльності і навчальних результатів студентів. Доведено, що одним із шляхів вирішення окресленої проблеми є системне впровадження формувального оцінювання навчальних досягнень як компоненту технології компетентнісного контролю. Розтлумачено поняття «формувальне оцінювання», «компетентнісний контроль», «компетентнісно орієнтовані завдання» та окреслено їхнє місце у навчальному процесі. Представлено модель процесу здійснення формувального оцінювання у закладах вищої освіти, алгоритм застосування компетентнісно орієнтованих завдань, структурні компоненти технології компетентнісного контролю і формувального оцінювання. У роботі виокремлено і схарактеризовано діагностувальний, поточно-формувальний, самооцінювально-формувальний, модульно-формувальний, підсумково-нормативний та кваліфікаційний види оцінювання навчальних досягнень студентів. На основі досвіду впровадження технології компетентнісного контролю і формувального оцінювання доведено, що вона сприяє підвищенню мотивації та самоорганізації студентів, дозволяє викладачеві діагностувати і вносити позитивні зміни у навчальний процес, підтримувати зворотній зв’язок зі студентами. Порівняння традиційного оцінювання та технології компетентнісного контролю і формувального оцінювання продемонструвало її спроможність щодо комплексного оцінювання і визначення рівня сформованості компетентностей майбутніх учителів географії. Зроблено висновок, що впровадження цієї технології, з одного боку, надає можливість викладачам забезпечити ефективну навчальну діяльність студентів на високому рівні вмотивованості, самоорганізації та відповідно до їхніх інтересів. З іншого, сприятиме професійному розвитку майбутніх вчителів географії, які навчатимуть учнів в умовах реформування вітчизняної освіти.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

 1. Vember V.P. Implementation of BYOD technology for formative assessment. Innovative technologies in education: collection of materials of the international scientific and technical conference, Ivano-Frankivsk, April 9-11, 2019. P. 45-47. URL: https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/27271/1/V_Vember_ITO_2019_FITU.pdf
 2. Law of Ukraine On Higher Education No. 37-38 dated 27.10.2022. Verkhovna Rada of Ukraine. Legislation of Ukraine. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text
 3. Ilchenko A.M., Sheiko S.V. Higher education and the Bologna process: Teaching and methodological manual. Poltava: RVV PDAA, 2014. 316 p.
 4. Teaching manual for the discipline Pedagogy of Higher Education" / Compiled by A.V. Lysenko. Poltava: PoltNTU, 2018. 102 p.
 5. Turkot T.I., Konoval O.A. Pedagogy and psychology of higher school: Teaching manual for students of higher educational institutions. Kherson: Oldi-plus, 2013. 466 p.
 6. Kalashnikova L.M., Zhernovnikova O.A. Higher school pedagogy in diagrams and tables: teaching manual. Kharkiv, 2016. 260 p.
 7. Strazhnikova I. (2018). Higher school pedagogy: teaching and methodological manual. Ivano-Frankivsk: NAIR, 2018. 120 p.
 8. Shidlovska V., Mironchuk N.M. Control of the educational and cognitive activity of students and the forms of its implementation. Modernization of higher education in Ukraine and abroad: collection of scientific papers / under the general editorship of doctor of pedagogical sciences, professor S.S. Vitvitska, candidate of pedagogical sciences, associate professor N.M. Mironchuk. Zhitomir: publishing house of ZhSU named after I. Franko, 2014. P. 165-168.
 9. Nemchenko S.H., Holik O.B., Lebid O.V. Higher school pedagogy: Manual for students of higher educational institutions. Donetsk: LANDON-ХХІ, 2014. 534 p.
 10. Gusen Torsten, Tijnman Albert. Monitoring of education standards: why and how it all began. Monitoring of education standards / under editorship of Albert Tijnman and T. Nevil Poslweit. Lviv: Litopys, 2003. P. 15-41.
 11. Kellaghan T., Greaney V. Using Assessment to Improve the Quality of Education. Paris : UNESCO-International Institute for Education Planning, 2001. 98 p.
 12. Lokshyna O. I. (2009) Innovations in the evaluation of educational achievements of students in school education in the countries of the European Union Comparative pedagogical studies (2). p. 107-114. URL: https://lib.iitta.gov.ua/7084/
 13. Kalinina I.M. Formative assessment of educational achievements of higher education students. Graal Nauki, 2021, 5. p. 285–290. URL: https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/grail-of-science/article/view/13126/12063
 14. Formative Assessment: Improving Learning in Secondary Classrooms, 2005. URL: https://www.oecd.org/education/ceri/35661078.pdf
 15. Pidhorna O., Berehovska T. What is formative assessment, why do students need it, and what are its main challenges. New Ukrainian School. URL: https://nus.org.ua/view/shho-take-formuvalne-otsinyuvannya-chomu-vono-potribne-uchnyam-i-yaki-osnovni-vyklyky/
 16. Predyk A. Formative assessment as a key factor in quality education at NUS. Materials of the 6th All-Ukrainian scientific and practical Internet Conference: Innovative technologies for the development of personal and professional competence of teachers in the conditions of postgraduate education: collection of scientific articles / under the general editorship of H.L. Yefremova. Sumy, 2022. 440 p. P.156-159. URL: https://archer.chnu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/5128/stattia-Predyk%20A..pdf?sequence=2&isAllowed=y
 17. Voitkiv H.V. Formative assessment of future geography teachers. Training of future teachers of physics, chemistry, biology and natural sciences in the context of the requirements of the New Ukrainian School: Materials of the international scientific and practical conference. June 14, 2020, Ternopil. – 270 p. URL: http://catalog.library.tnpu.edu.ua/konferencii/physics_nature_2020(Zbirn_konf_S-V-Mohyn).pdf
 18. Samoilenko V.M., Topuzov O.M., Vishnikina L.P. et al. Geography Didactics: Study K.: Pedahohichna Dumka, 2014. 586 p.
 19. Kholod I.V., Lysenko T.A., Shtanhret U.Z. Assessment of the success of higher education students in personalized distance learning. Academic visions. Section Education/Pedagogy. Issue 17/2023. URL: file:///C:/Users/User/Downloads/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4+%D0%86%D0%BD%D0%BD%D0%B0+%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0
 20. Morze N., Vember V., Hladun M. Use of digital technologies for formative assessment. Open educational e-environment of a modern university. Issue. Special issue 2019. P. 202-214. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/oeeemu_2019_spetsvip
 21. Pryshchak M.D, Zaliubivska O.B. Pedagogy, psychology and teaching methods in higher education institutions: a course of lectures. Vinnytsia: VNTU, 2019. 150 p. URL: https://iq.vntu.edu.ua/repository/getfile.php/831.pdf
 22. Vishnikina L. P. Competency teaching of geography in primary school: article thesis. Poltava: АСМІ LTD, 2017. 407 p.
 23. Vishnikina L. P., Halushka L. Use of competency-oriented tasks in the process of training future geography teachers. Ukrainian professional education: learned periodicals. Poltava V. Korolenko National Pedagogical University, Poltava, 2022. Issue 11. P. 74-82.