№ 24 (2020)
Статті

ОСОБЛИВОСТІ РОЗДІЛУ «МЕХАНІЧНІ Й ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ ХВИЛІ» В ПІДРУЧНИКАХ ФІЗИКИ 9-ГО КЛАСУ

Дмитро Засєкін
Біографія

Опубліковано 01.06.2020

Ключові слова

  • підручник,
  • концепція змісту фізичної освіти,
  • механічні й електромагнітні хвилі

Як цитувати

Засєкін D. (2020). ОСОБЛИВОСТІ РОЗДІЛУ «МЕХАНІЧНІ Й ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ ХВИЛІ» В ПІДРУЧНИКАХ ФІЗИКИ 9-ГО КЛАСУ. Проблеми сучасного підручника, (24), 78–88. https://doi.org/10.32405/2411-1309-2020-24-78-88

Анотація

У статті розглянуто методичну проблему реалізації змісту розділу «Механічні й електромагнітні хвилі» в підручниках для 9-го класу гімназії, який вперше включено до курсу фізики основної школи (гімназії). З цією метою проаналізовано зміст навчальних програм і п’яти підручників різних авторських колективів, досліджено принципи структурування й добору змісту навчального матеріалу в навчальних програмах і підручниках, методичні прийоми побудови текстів й ілюстрацій у підручниках, ефективність методичного апарату підручників. Аналіз засвідчує, що реалізація програмного матеріалу здійснена з різним ступенем добору змісту, і це при тому, що в кожному авторському колективі є представник робочої групи з написання навчальної програми. Різними є й методологічні підходи, які застосовували автори, виходячи із завдань, які, на їхню думку, мають бути розв’язані в процесі вивчення цього розділу. Особливу турботу викликають різні означення основних фізичних понять і величин цього розділу, їх кількість у підручниках. Уникнути подібних недоліків, на погляд авторів, можна, якби була розроблена концепція змісту фізичної освіти, що обґрунтовувала б змістове наповнення першого і другого концентрів, ставила чіткі завдання, які мають бути розв’язані в процесі вивчення кожного розділу, особливості методик вивчення цих питань на різних ступенях освіти. Зазнати змін має і структура навчальної програми. Зокрема, у ній мають бути чітко вказані явища і процеси, фундаментальні досліди, основні поняття й величини, моделі, принципи, закони та закономірності, теорії, практичне застосування теоретичного матеріалу. Виокремлення цих складників у навчальній програмі має задавати обов’язковий перелік таких, що вперше вивчаються у базовому курсі, які повинні бути повторені в курсі фізики другого концентру, й таких, що вивчатимуться там уперше. Формулювання змістових питань не повинне сприйматись як гіпотетична назва пункту або параграфа підручника. Швидше, це мають бути методологічні й сутнісні орієнтири, завдання, які повинні бути розв’язані в процесі вивчення того чи того розділу/теми. І, найголовніше, чіткий опис очікуваних результатів, яких мають досягти учні під час вивчення відповідного розділу й курсу в цілому.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.