№ 24 (2020)
Статті

ФОРМУВАННЯ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЗАСОБАМИ СУЧАСНОГО ШКІЛЬНОГО ПІДРУЧНИКА ІСТОРІЇ

Петро Мороз
Біографія
Ірина Мороз
Біографія

Опубліковано 01.06.2020

Ключові слова

  • шкільний підручник історії,
  • дослідницький підхід,
  • дослідницька компетентність

Як цитувати

Мороз, П., & Мороз, І. (2020). ФОРМУВАННЯ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЗАСОБАМИ СУЧАСНОГО ШКІЛЬНОГО ПІДРУЧНИКА ІСТОРІЇ. Проблеми сучасного підручника, (24), 142–162. https://doi.org/10.32405/2411-1309-2020-24-142-162

Анотація

У статті розкрито особливості конструювання підручника з історії як засобу розвитку дослідницької компетентності учнів. Визначено, що пріоритетним завданням реформування шкільної історичної освіти на сучасному етапі є розроблення та створення підручників нового покоління, які б мотивували учнів покоління Z до навчання. Основними шляхами формування дослідницької компетентності учнів засобами підручника історії, на думку авторів, є: а) постановка навчальних проблем у змісті підручника; б) спрямованість методичного апарату на розвиток в учнів здатності займати дослідницьку позицію; в) наявність дослідницьких завдань, спрямованих на розвиток навичок формулювання припущень, гіпотез; формування вміння аналізувати та співвідносити інформацію з різноманітних джерел (навчальний матеріал, історичні джерела, історичні пам’ятки, мережа Інтернет тощо); г) орієнтація навчального процесу на отримання певного освітнього результату учнями, зокрема через проєктну діяльність учнів та розв’язання дослідницьких завдань; д) наявність дослідницьких завдань, які передбачають роботу в парах та групах на засадах кооперативного підходу; е) формування вміння учнів аргументувати власні судження, виявляти нестандартність мислення, робити висновки щодо здобутих результатів (знання, вміння) та застосовувати їх у нових ситуаціях.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.