№ 24 (2020)
Статті

РЕАЛІЗАЦІЯ ІНТЕГРОВАНИХ ЗМІСТОВИХ ЛІНІЙ НА УРОКАХ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У 5—6-Х КЛАСАХ ГІМНАЗІЙ

Тамара Полонська
Про автора

Опубліковано 01.06.2020

Ключові слова

  • компетентнісний підхід,
  • інтегровані змістові лінії,
  • іноземна мова,
  • гімназія

Як цитувати

Полонська T. (2020). РЕАЛІЗАЦІЯ ІНТЕГРОВАНИХ ЗМІСТОВИХ ЛІНІЙ НА УРОКАХ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У 5—6-Х КЛАСАХ ГІМНАЗІЙ. Проблеми сучасного підручника, (24), 230–240. https://doi.org/10.32405/2411-1309-2020-24-230-240

Анотація

Оновлення змісту навчання іноземних мов у закладах загальної середньої освіти, зокрема в гімназії, пов’язується з компетентнісним підходом, спрямуванням навчальної діяльності на вироблення в учнів необхідних життєвих компетентностей, котрі в майбутньому дали б їм змогу вільно й комфортно почуватися в сучасному світовому просторі. Одним із шляхів розв’язання цієї проблеми є орієнтація державних стандартів і навчальних програм на формування ключових компетентностей, необхідних кожній сучасній людині для успішної життєдіяльності. Інтегровані змістові лінії, про які йдеться в публікації, є невід’ємним компонентом компетентнісно орієнтованого навчання в сучасному вітчизняному закладі загальної середньої освіти. Авторка поставила завдання з’ясувати сутність поняття «інтегровані змістові лінії» та розкрити особливості їх реалізації у процесі навчання іноземної мови учнів 5—6-х класів гімназії на засадах компетентнісного підходу. З цією метою вона ретельно проаналізувала нові нормативні документи про загальну середню освіту, зокрема й базову, що здобувається в гімназії; визначила сутність інтегрованих змістових ліній в освітньому процесі в цілому та в курсі іноземної мови гімназії зокрема. Звернено увагу на різницю між поняттями «змістові лінії» і «наскрізні або інтегровані змістові лінії». У статті охарактеризовано чотири інтегровані змістові лінії, що реалізуються на уроках іноземної мови в гімназії на засадах компетентнісного підходу; визначено їх завдання й уміння, що формуються в межах тієї чи іншої лінії. З’ясовано, що реалізація інтегрованих змістових ліній спрямована на формування в учнів здатності застосовувати знання й уміння з іноземної мови в реальних життєвих ситуаціях. Інтегровані змістові лінії співвіднесено з подібними ключовими компетентностями, а також із запропонованими в навчальних програмах темами ситуативного спілкування. Дослідниця виокремила спільні вміння для інтегрованих змістових ліній і споріднених ключових компетентностей і навела приклади кореляції інтегрованих змістових ліній з окремими ключовими компетентностями та їх дублювання. Окрім того, виділено та проаналізовано вміння, яких немає як у переліку самих ключових компетентностей, так і у виділених спільних вміннях. На думку автора, саме за допомогою цих умінь передбачено доповнювати й розширювати вміння та ставлення ключових компетентностей. Висловлено думку щодо необхідності ретельного перегляду програми та вилучення тих умінь, які дублюються в інтегрованих змістових лініях і ключових компетентностях.