№ 23 (2019)
Статті

НАВЧАЛЬНІ ПРОЄКТИ В КУРСІ ФІЗИКИ ГІМНАЗІЇ ТА ЇХ РЕАЛІЗАЦІЯ ЗАСОБАМИ СУЧАСНОГО ПІДРУЧНИКА ЯК СКЛАДНИК МЕТОДИКИ КОМПЕТЕНТНІСНО ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ

Микола Головко
Про автора

Опубліковано 30.12.2019

Ключові слова

  • проєктна діяльність,
  • здобувачі базової освіти,
  • методика компетентнісно орієнтованого навчання фізики,
  • підручник фізики

Як цитувати

Головко, М. (2019). НАВЧАЛЬНІ ПРОЄКТИ В КУРСІ ФІЗИКИ ГІМНАЗІЇ ТА ЇХ РЕАЛІЗАЦІЯ ЗАСОБАМИ СУЧАСНОГО ПІДРУЧНИКА ЯК СКЛАДНИК МЕТОДИКИ КОМПЕТЕНТНІСНО ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ. Проблеми сучасного підручника, (23), 56. https://doi.org/10.32405/2411-1309-2019-23-56

Анотація

У статті актуалізується проблема розроблення методики проєктної діяльності учнів у процесі вивчення базового курсу фізики. Виконання навчальних проєктів учнями гімназії розглядається як дієвий засіб формування ключових компетентностей. Обґрунтовується, що сучасний підручник фізики як стрижневий елемент системи навчально-методичного забезпечення освітнього процесу з фізики, має стати ефективним засобом організації проєктної діяльності учнів, зокрема, за рахунок розширення його дидактичних функцій. Описано методичні особливості використання підручника фізики для здобувачів рівня базової освіти щодо підтримки їх проєктної діяльності. За результатами аналізу сучасних підручників фізики для учнів 7-9 класів зроблено висновок, що методичний апарат більшості з них орієнтований на залучення учнів до виконання навчальних проєктів. Зокрема, вони містять орієнтовні теми навчальних проєктів та короткі рекомендації для учнів щодо їх виконання, організації пошуку навчальної інформації, створення презентації проєкту, використання додаткової літератури та інтернет-ресурсів. Запропоновано напрями вдосконалення підручника фізики як складника методичної системи компетентнісно орієнтованого навчання учнів гімназії.