№ 23 (2019)
Статті

ГОТОВНІСТЬ УЧИТЕЛІВ ДО КОМПЕТЕНТНІСНО ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ УЧНІВ СУЧАСНОЇ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ: АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ АНКЕТУВАННЯ

Валерій Редько
Про автора
Тамара Полонська
Про автора

Опубліковано 30.12.2019

Ключові слова

  • іноземна мова,
  • початкова школа,
  • компетентнісно орієнтоване навчання

Як цитувати

Редько, В., & Полонська, Т. (2019). ГОТОВНІСТЬ УЧИТЕЛІВ ДО КОМПЕТЕНТНІСНО ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ УЧНІВ СУЧАСНОЇ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ: АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ АНКЕТУВАННЯ. Проблеми сучасного підручника, (23), 228. https://doi.org/10.32405/2411-1309-2019-23-228

Анотація

У статті аналізуються результати проведеного науковими співробітниками відділу навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України анкетування вчителів із метою з’ясування рівня розуміння ними сутності проведення реформи початкової освіти та їхньої готовності до компетентнісно орієнтованого навчання іноземних мов учнів 1–4-х класів на засадах концепції «Нова українська школа». Узагальнені в таблицях і малюнках та інтерпретовані авторами відповіді респондентів на 16 запитань анкети підтвердили чітке усвідомлення педагогами інноваційних змін у початковій освіті та актуальності компетентнісно орієнтованого навчання іноземних мов учнів сучасної початкової школи, а також вказали на окремі прогалини щодо їхньої обізнаності з чинними документами з питань навчання учнів 1–4-х класів відповідного до чинних нових програм з іноземних мов. Основні положення статті можуть стати в нагоді вчителям, авторам шкільних підручників, науковцям, працівникам МОН України.