№ 23 (2019)
Статті

ОСОБЛИВОСТІ ПРОЕКТУВАННЯ ЗМІСТОВОГО СКЛАДНИКА ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ГІМНАЗІЇ

Світлана Трубачева
Про автора

Опубліковано 30.12.2019

Ключові слова

  • освітнє середовище,
  • гімназія,
  • проектування змісту гімназійної освіти

Як цитувати

Трубачева, С. (2019). ОСОБЛИВОСТІ ПРОЕКТУВАННЯ ЗМІСТОВОГО СКЛАДНИКА ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ГІМНАЗІЇ. Проблеми сучасного підручника, (23), 277. https://doi.org/10.32405/2411-1309-2019-23-277

Анотація

Стаття присвячена висвітленню організаційно-педагогічних особливостей проектування змістового складника освітнього середовища гімназії. Проектування змістового складника освітнього середовища гімназії, його структуризація, формування та відбір здійснюється на основі загальнодидактичних принципів і критеріїв відбору з урахуванням специфіки кожної освітньої галузі і особливостей навчальних предметів. Змістовий складник спрямований на оволодіння учнями соціально-організаційними, предметними, пошуково-дослідницькими, комунікативними, мотиваційно-ціннісними, рефлексивними та здоров’язберігаючими уміннями. Шкільний підручник є основним системоутворюючим елементом змістового складника та основним засобом систематичного викладу змісту предмета. Як показує дослідження, значну роль у розширенні можливостей змістового складника грає освітня технологія змішаного навчання. Вона дає можливість об’єднати традиційні носії змісту освіти, які видаються на паперовому носії (підручник, книга для вчителя, робочі зошити) з мультимедійними, поєднати методи традиційного навчання з інформаційно-комунікаційними, поєднати аудиторні форми навчання з віртуально-мережевими. Застосування технології змішаного навчання в освітньому середовищі гімназії сприяє підвищенню якості його змістового складника, що покращує результативність освітнього процесу, через створення умов для індивідуалізації та диференціації діяльності учнів засобами інформатизації освіти.